Monitoring en evaluatie vernieuwing pensioenstelsel
3 feb 2023

Monitoring en evaluatie vernieuwing pensioenstelsel

Evaluatie

Tijdens de overgangsperiode (van 1 juli 2023 tot 1 januari 2027) stuurt de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen minstens een keer per jaar een evaluatie aan de Kamer. Daarin rapporteert de minister over:

  • de voortgang van de implementatie
  • de gemaakte transitiekeuzes en
  • in hoeverre de doelstellingen uit het pensioenakkoord worden behaald.

Denk aan eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen, een transparanter en persoonlijker pensioen en een pensioenstelsel dat beter aansluit op ontwikkelingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Overzicht

De deelnemers aan de pensioenfondsen krijgen - voor en na de overgang naar een nieuwe pensioenregeling van hun pensioenfonds - een overzicht van:

  • alle wijzigingen
  • de oude pensioenbedragen en
  • de nieuwe pensioenbedragen.

Verschillen

Naast netto- of bruto-profijt worden ook de mogelijke verschillen in het te verwachten pensioen getoond, op basis van:

  • een verwacht scenario
  • een optimistisch scenario en
  • een pessimistisch scenario.

De uniforme rekenmethodiek (URM) die daarvoor moet worden gebruikt is wettelijk voorgeschreven.

Reacties

Reageren?

Over de auteur

Afdeling Marketing & Communicatie

Profiel
bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN