ACP | Politievakbond ACP

Gezamenlijke belangen van ACP-leden

Arbeidsvoorwaarden

De ACP behartigt de belangen van leden wat betreft afspraken over de voorwaarden waaronder arbeid moet worden verricht. Denk aan betaling, werktijden en vakantiedagen.

 

Lees verder

Barp & Bbp

Het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp) zijn de twee belangrijkste rechtspositieregelingen voor medewerkers van de Nederlandse politie.

 

LEES VERDER

Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten

In het Besluit reis- verblijf- en verhuiskosten politie liggen de afspraken vast over een vergoeding voor woon-/werkverkeer, dienstreizen en verhuiskosten.

LEES VERDER

CAO Politie 2018-2020

Bekijk de CAO-afspraken over beloning en toeslagen, Veilig en Gezond Werken, loopbaan, ouderenbeleid en over de balans tussen werk en privé.

 

LEES VERDER

Levensloop

Eerder stoppen met werken of gewoon een tijdje verlof opnemen? Dat kon van 2006 tot eind 2011 via de levensloopregeling. Deze regeling is, met ingang van 2012, echter afgeschaft.

 

Lees verder

Nationale Politie

De vroegere 25 regiokorpsen en het KLPD zijn opgegaan in één Nationale Politie met 10 regionale eenheden en de landelijke eenheid. Er is één korpschef en voor het beheer is de minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk.

LEES VERDER

Pensioen

Het pensioenstelsel is veranderd. Zo gelden er sinds 2015 weer nieuwe, strengere financiële spelregels voor pensioenfondsen waaronder het ABP. Wat verandert er in de ABP-pensioenregeling en waardoor komt dat? De wijzigingen in een oogopslag?

LEES VERDER

PTSS

Onder PTSS worden klachten verstaan die optreden na het beleven van schokkende gebeurtenissen. Mensen met een posttraumatische stressstoornis hebben last van terugkerende gedachten en beelden van een nare gebeurtenis.

LEES VERDER

RAP-regeling

Door gebruik te maken van de RAP-regeling kun jij fiscaal vriendelijk je vakbondscontributie betalen. Met de regeling ruil je arbeidsvoorwaarden om belastingvoordeel te krijgen.

LEES VERDER

Reorganisatie

De politie gaat door de grootste reorganisatie uit de Nederlandse geschiedenis. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Maar met de ACP sta je er niet alleen voor! Onze professionals staan klaar om je verder te helpen.

LEES VERDER

Veilig & gezond werken

De veiligheid en gezondheid van politiemensen is voor de ACP één van de belangrijkste speerpunten. We zetten ons in de korpsleiding en de politiek te bewegen constructieve stappen te zetten.

 

LEES VERDER

Verlof

Er bestaan verschillende soorten verlof. Deze zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Denk bijvoorbeeld aan Calamiteitenverlof, Zorgverlof of Zwangerschapsverlof.

 

LEES VERDER

Collectieve belangenbehartiging

Wat is collectieve belangenbehartiging?

Meldpunt

Meer informatie

Lees meer over de volgende thema’s

CAO Politie 2015 – 2017

Reorganisatie

Steun de politie

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.