ACP | Politievakbond ACP

Er wordt druk gediscussieerd over het onderwerp AOW in relatie tot (vroeg)pensioen. De Algemene Ouderdoms Wet (AOW) regelt het collectieve basispensioen in Nederland. Het is eigenlijk een verzekering voor de oude dag.

Verplicht verzekerd

Iedereen die in Nederland woont (en een geldige verblijfsvergunning/paspoort heeft), is verzekerd voor de AOW. De AOW wordt betaald door werkende Nederlanders via het omslagstelsel. Dat betekent dat mensen die nu werken, betalen voor de mensen die nu AOW ontvangen.De hoogte van het pensioen is afhankelijk van je privésituatie en het aantal jaren dat je voor de AOW verzekerd bent geweest. De AOW kent pensioenbedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden (gezamenlijke huishouding).

Uitgesteld loon

AOW is de basis, maar dit wordt aangevuld met je pensioen dat je opbouwt tijdens je loopbaan bij de politie. Pensioen is eigenlijk niets meer en niets minder dan uitgesteld loon. In de sector politie bouw je pensioen op via het ABP. De premie ten behoeve van het pensioen wordt door je werkgever betaald en door jezelf.

Vroegpensioenregelingen

Tot 2006 kenden we ook diverse vroegpensioenregelingen (FPU, FLO etcetera). Door de fiscale maatregelen die het toenmalige kabinet heeft genomen, waren die regelingen niet langer houdbaar (lees: financieel haalbaar). Daarvoor in de plaats is de levensloopregeling geïntroduceerd.

Verhoging AOW-leeftijd

In juni 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel waarin de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat geleidelijk verhoogd wordt. In het Regeerakkoord van de VVD en PvdA wordt de verhoging van de AOW-leeftijd sneller ingevoerd. Ervan uitgaande dat het Regeerakkoord omgezet wordt in wetgeving betekent dit dat de AOW-leeftijd in het volgende tempo stijgt:

  • 2013: 65 jaar en 1 maand
  • 2014: 65 jaar en 2 maanden
  • 2015: 65 jaar en 3 maanden
  • 2016: 65 jaar en 6 maanden
  • 2017: 65 jaar en 9 maanden
  • 2018: 66 jaar
  • 2019: 66 jaar en 4 maanden
  • 2020: 66 jaar en 8 maanden
  • 2021: 67 jaar
Standpunt

De ACP onderkent de noodzaak van een stijging van de AOW-leeftijd vanwege een stijgende levensverwachting, vergrijzing en ontgroening op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft het politievak een hoog risicoberoep en dat rechtvaardigt ook in de toekomst dat politiemensen eerder moeten kunnen stoppen met werken. De ACP blijft zich daarvoor inzetten.

Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunnen collega’s die nu al gebruikmaken van vroegpensioen te maken krijgen met een AOW-gat. Bij het bereiken van de leeftijd van 65 ontvangen zij geen levensloop/vroegpensioenuitkering meer, maar ook nog geen AOW-uitkering. Er komt wel een overbruggingsregeling, maar die geldt alleen voor mensen die maximaal 150 procent van het minimumloon verdienen en gaat gepaard met een inkomens- en vermogenstoets. De meeste politiemensen zitten boven dit bedrag en kunnen dus geen gebruik maken van deze regeling. De ACP vindt dat er voor deze groep een oplossing moet komen en blijft daarover de komende tijd in gesprek met de werkgever.

Meer informatie

www.abp.nl

www.loyalis.nl

Verhoging AOW-leeftijd

Aanvang AOW-uitkering op basis van deelakkoord

Check uw AOW-leeftijd

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.