ACP | Politievakbond ACP

Barp & Bbp

Het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp) zijn de twee belangrijkste rechtspositieregelingen voor medewerkers van de Nederlandse politie. In deze regelingen staat beschreven waar je recht op hebt en wat je plichten zijn als je werkzaam bent binnen de Nederlandse politie.

In het Barp vind je bepalingen over aanstelling, ontslag, verlof, dienstrooster, ziekte, et cetera. In het Bbp vind je allerlei financiële bepalingen, zoals salaris, vakantie-uitkering, pikettoelage, overurenvergoeding, onregelmatigheidstoeslag en meer. Hieronder zijn de meest actuele versies te vinden.

Besluit algemene rechtspositie politie (Barp)

Besluit bezoldiging politie (Bbp)

Andere regelingen

Naast het Barp en Bbp zijn er ook nog andere regelingen van belang. Denk bijvoorbeeld aan het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (Brvvp). Daarin zijn allerlei bepalingen opgenomen over het vergoeden van woon-werkverkeer of dienstreizen.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.