ACP | Politievakbond ACP

Het is na uitgebreid ledenberaad duidelijk: wij wijzen het nieuwe CAO-voorstel van de werkgever af. Dit is besloten na contact met een groot deel van de vakbondsleden. De afgelopen dagen voerden wij gesprekken, ontvingen mails, kregen reacties op social media en vergaderden tijdens onze bijeenkomst van 25 juli met zo’n 150 kaderleden en de bondsbesturen. De maat is vol.

Naar buiten toe heeft de werkgever goede sier gemaakt door het benoemen van een loonsverhoging van 7 procent. Dat klinkt misschien als een mooi bod. Die 7 procent is echter uitgesmeerd over 3 jaar. Het gaat bovendien om zoveel meer dan een loonbod.

Nieuwe CAO gaat over meer dan loon

Politiemensen ervaren elke dag een enorme werkdruk. Het aantal medewerkers staat dan ook niet in verhouding tot de grote hoeveelheid werk met alle gevolgen van dien, zoals een hoog ziekteverzuim. Daar moeten structurele oplossingen voor komen. Politiecollega’s willen door hun werkgever gezien worden als medewerker en niet als een productiemiddel.

Ook moet er werk worden gemaakt van het ouderenbeleid en doorstroombeleid. Kortom: de politieorganisatie moet op orde worden gebracht. Zoals verwoord in het herstelplan van de bonden.

Gezagscrisis: geloofwaardigheid politietop groot probleem

Daarnaast spreekt het voor zich dat je alleen een CAO kunt afsluiten met geloofwaardige partners. De afgelopen periode bleek dat de geloofwaardigheid van de politietop als werkgever ernstig onder druk staat. Al heeft de werkgever gesprekken gevoerd met collega’s op de werkvloer; deze paar gesprekken alleen leiden echt niet tot herstel van het vertrouwen in de politietop.

 

‘Herstel van de organisatie is de sleutel tot een goede CAO’ – Gerrit van de Kamp

 

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze content te bekijken.

Bekijk het overzicht van de CAO-acties 

Ga op je telefoon naar menu, list voor het totaaloverzicht

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze content te bekijken.

Gezamenlijke CAO-inzet politiebonden

Na vaststelling van ieders eigen CAO-inzet hebben de ACP, ANPV, NPB en VMHP deze omgesmeed tot een gezamenlijk eisenpakket. .Het belangrijkste vertrekpunt van de ACP en andere bonden: een broodnodige inhaalslag op de arbeidsvoorwaarden en herstel van de politieorganisatie.

De vier politiebonden verwachten van het kabinet Rutte III een forse investering in de arbeidsvoorwaarden van het politiepersoneel. ‘Na zeven jaar bezuinigen op de politie is het tijd voor een serieuze inhaalslag,’ aldus de bonden. ‘Bovendien zijn extra investeringen in het korps echt noodzakelijk om te voorkomen dat de Nationale Politie alsnog als een langgerekte mislukking de geschiedenisboeken ingaat.’ Daarom hebben de politiebonden hun herstelplan (link) ingebracht in de CAO-onderhandelingen. Het bestaat uit ruim dertig maatregelen om van het korps weer een gezonde organisatie te maken. De bonden zien dit als een noodzakelijk fundament voor een nieuwe CAO Politie. Alleen dan zijn immers geloofwaardige nieuwe afspraken te maken over capaciteit, loopbaankansen, persoonlijke ontwikkeling en een verantwoorde balans tussen werk en privé (gezinsleven, zorgtaken).

Download de gezamenlijke CAO-inzet van de politiebonden 

Download het herstelplan van de politiebonden

CAO-inzet ACP

De CAO-inzet van de ACP is tot stand gekomen op basis van gesprekken en brainstorms met ACP-leden en platforms, waaronder collega’s onder de 30 jaar, politievrijwilligers, wijkagenten, 50-plussers, Blue M en het Platform Bezorgde dienders. Ook vulden meer dan 2000 collega’s een enquête van de ACP in, in aanloop naar een nieuwe CAO. Hieronder vind je een samenvatting van de ACP-inzet voor de CAO Politie 2018. [download hier de volledige inzet]

Een eerlijke beloning

Werken bij de politie doen we niet om rijk te worden. Maar een eerlijke beloning lijkt ons niet teveel gevraagd.

Wij vragen daarom:

 • Een structurele salarisverhoging van 3,5% voor het jaar 2018 met ingang van 1 januari;
 • Verhoog de kilometervergoeding woon-werkverkeer naar 19 cent per kilometer;
 • Verhoog de dienstreisvergoeding bij eigen vervoer van 28 cent naar 45 cent per kilometer;
 • Laat aspiranten in het eerste opleidingsjaar weer in aanmerking komen voor toelagen. Zodra zij worden ingezet in de praktijk is het wel zo eerlijk om ook de bijbehorende toelagen, zoals die voor onregelmatig werk, toe te kennen.

Een gezonde leeftijdsopbouw

Politiewerk is het mooiste werk dat er is, maar ook fysiek en mentaal zwaar. Lange tijd was het ondenkbaar dat politiemensen net zo lang zouden doorwerken als hun buurman met een kantoorbaan. Inmiddels zijn mogelijkheden om eerder te stoppen met werken gesneuveld in de bezuinigingsdrang van de politiek. Wij willen een gezonde leeftijdsopbouw bereiken én de kwaliteiten van jong, oud en iedereen daartussenin goed te benutten.

Wij vragen daarom:

 • Een reële mogelijkheid om enkele jaren vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken. We willen daarbij voortbouwen op de wettelijke mogelijkheden en zelf de keuze maken wanneer we er gebruik van maken.
 • Gebruik het budget dat bespaard wordt doordat oudere collega’s gebruik maken van RPU voor nieuwe instroom;
 • Doe iets aan de scheve leeftijdsopbouw, de zware onderbezetting en de almaar oplopende werkdruk. Dit is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van Levensfase Uren (LFU).
 • Bied de mogelijkheid om gewerkte overuren inclusief de toeslag toe te voegen aan het spaarsaldo voor Levensfase Uren (LFU). Zo kan sneller gespaard worden;
 • Benut de kennis en kunde van oudere collega’s beter.
 • Zodra we de AOW-leeftijd bereiken, willen we graag zelf kunnen kiezen of we ontslag nemen of niet. Iedereen is immers verschillend;
 • Maak de politieopleiding korter en gebruik losse modules voor bijscholing. Het onderwijs wordt zo flexibeler en sluit beter aan bij de praktijk en de behoefte van medewerkers.

Fit en gezond ons werk doen

Wij willen fit en gezond zijn, dat hoort bij ons vak. Daar willen we zelf aan werken, met goede ondersteuning van de werkgever. Maar in de praktijk merken we weinig van preventie, goede begeleiding bij ziekte en van het stimuleren van onze fit- en gezondheid.

Wij vragen daarom:

 • Een onderzoek naar alternatieve manieren waarop niet nagekomen cao-afspraken alsnog uitgevoerd kunnen worden.
 • Volledige schadeloosstelling bij een beroepsziekte of dienstongeval.
 • Gebruik voor de erkenning van beroepsziekten één maatstaf.
 • Zorg dat re-integrerende collega’s op een geschikte plek en op eigen tempo weer aan het werk kunnen.
 • Neem snel maatregelen om gezondheidsrisico’s in het werk te voorkomen en ons te voorzien van de juiste middelen daarvoor. De huidige arbocatalogus werkt niet.
 • Eén landelijke regeling voor het stimuleren van fit- en gezondheid.
 • Verhoog het aantal trainingsuren naar ten minste 42 uur per jaar voor RTGP-plichtige medewerkers.

Een goed functionerend loopbaanbeleid

Aan loopbaanafspraken hebben we op papier geen gebrek. De huidige CAO zou genoeg mogelijkheden moeten bieden voor blauwe, recherche- en ondersteunende collega’s om zich te ontwikkelen en door te groeien. Het ontbreekt echter aan een goede uitvoering.

Wij vragen daarom:

 • Uitvoering van alle loopbaanafspraken uit de lopende CAO, naar letter en geest, in het eerste kwartaal van 2018;
 • Een vrij te besteden leerbudget van € 1.500 per jaar, in te zetten voor een opleiding die onze vakbekwaamheid vergroot. Met de mogelijkheid dit op te sparen voor een langer durende of duurdere opleiding;
 • De mogelijkheid om onszelf te kunnen aanmelden voor een interne opleiding naar keuze;
 • Als we een opleiding volgen in het belang van onze huidige functie, vinden wij het logisch dat zowel de opleiding als de reis er naartoe werktijd is;
 • Een betere bijdrage in tijd en geld voor het volgen van een opleiding die niet op de huidige functie, maar op loopbaanontwikkeling gericht is;

Overig

Ten slotte willen wij nog het volgende geregeld zien:

 • Sinds invoering van de Nationale Politie zijn onze reisafstanden en de kosten die we daarvoor maken toegenomen. We willen daarom een maximum van 1 uur afspreken voor de reistijd naar een nieuwe plaats van tewerkstelling.
 • Politievrijwilligers verdienen het om – net als betaalde collega’s – gewaardeerd te worden en onder goede voorwaarden hun werk te doen. Wij willen dat de afspraken hierover die nog zijn blijven liggen, zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Het zou goed zijn als er een regeling komt voor reserve-bijstand, zodat zij snel kunnen worden ingezet in crisissituaties. En er moet een onkostenvergoeding komen voor ATH-vrijwilligers.

Youtube updates Politie CAO 2018

Abonneer je op het ACP Youtube kanaal voor meer updates en verslagen van de laatste ontwikkelingen rondom de Politie-CAO

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze content te bekijken.

Vergelijking inzet bonden vs werkgever

Vergelijking cao inzet bonden vs werkgever

 

Het laatste CAO-nieuws

Nieuwe CAO 2018 e.v.

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn in volle gang. Hoe verlopen de gesprekken met de werkgever, waar staan we? Dit is dé plek waar je nu en in de toekomst alles kunt lezen over een nieuwe CAO.

Uitvoering CAO 2015-2017

Lees hoe het staat met de uitvoering van de huidige CAO 2015-2017. Veel afspraken zijn al uitgevoerd of worden door de werkgever voortvarend opgepakt. Dat geldt echter niet voor alle afspraken. De ACP blijft daarom voortdurend bij de werkgever aandringen op uitvoering van alle afspraken.

Bekijk de stand van zaken van afspraken CAO 2015-2017

.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.