ACP | Politievakbond ACP
Een van de afspraken in de CAO Politie 2015-2017 – een CAO die niet zonder slag of stoot tot stand kwam – is het streven naar de invoering van een vorm van verlofsparen. Het afgelopen jaar heeft een werkgroep van deskundigen namens werkgever en bonden zich beziggehouden met het maken van het beoogde spaarplan voor extra (volledig doorbetaald) verlof.
Na het nodige passen en meten binnen de wettelijke en fiscale mogelijkheden is uiteindelijk een haalbaar verlofspaarplan uit de bus gekomen, dat officieel de regeling levensfase-uren (LFU) is gaan heten. Meer weten? Deze pagina biedt uitkomst. Kijk HIER voor de infographic ‘LFU versus knelpunten politie’

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp over LFU

De bonden hebben besloten om een besluit over invoering van de LFU voorlopig uit te stellen. Eerst moet, los van de LFU, worden gekeken naar een oplossing voor de door collega’s genoemde urgente problemen. Aan die problemen moet de werkgever onder andere door CAO-afspraken met de bonden tegemoetkomen. Pas dan zullen de bonden een definitief besluit nemen over invoering van de LFU. De bonden zijn er wel van overtuigd dat de LFU op zichzelf een toekomstbestendige regeling is. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp geeft een toelichting:

Vraag & antwoord

 

Wat houdt de beoogde LFU-regeling in?

De LFU biedt de mogelijkheid om naar eigen inzicht extra (volledig doorbetaald) verlof op te nemen wanneer daar behoefte aan is. Voor elk dienstjaar krijgen politiemensen die deelnemen aan de LFU extra verlofuren toegekend (53,8 uren bij een 36-urige werkweek). Deze uren – bovenop de vakantie-uren – kunnen zij opsparen en opnemen voor ieder gewenst doel, bijvoorbeeld vanwege extra zorgtaken, voor studieverlof of een sabbatical. Ook is het mogelijk deze uren op te sparen tot aan einde loopbaan om ze te gebruiken voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen (maximaal vijftig weken aaneengesloten verlof). Naast de jaarlijkse aanspraak ontvangen medewerkers, die bij de start van de nieuwe regeling in dienst zijn, een ‘startbudget’.

 

MEER VRAGEN

Uitkomsten onderzoek haalbaarheid verlofsparen

 

Als je bij de invoering van de LFU bij de politie in dienst bent, ontvang je een startbudget aan verlofuren. Dit wordt individueel berekend en is afhankelijk van je leeftijd, aantal dienstjaren bij de politie en al ontvangen aanspraken ALB, TBF en leeftijdsdagen. Op het korpsintranet staat een rekentool, waarmee je een indicatie krijgt van je persoonlijke startbudget.

Bekijk voorbeeldberekeningen

LFU-nieuws

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close