ACP | Politievakbond ACP
Een van de afspraken in de CAO Politie 2015-2017 – een CAO die niet zonder slag of stoot tot stand kwam – is het streven naar de invoering van een vorm van verlofsparen. Het afgelopen jaar heeft een werkgroep van deskundigen namens werkgever en bonden zich beziggehouden met het maken van het beoogde spaarplan voor extra (volledig doorbetaald) verlof.
Na het nodige passen en meten binnen de wettelijke en fiscale mogelijkheden is uiteindelijk een haalbaar verlofspaarplan uit de bus gekomen, dat officieel de regeling levensfase-uren (LFU) is gaan heten.
Meer weten? Deze pagina biedt uitkomst.

Vraag & antwoord

Wat houdt de LFU-regeling in?
Medewerkers die overgaan naar het nieuwe stelsel ontvangen – uitgaande van een volledig dienstverband van minimaal 36 uur – per kalenderjaar 53,8 uur levensfase-uren (LFU) ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Deze uren kunnen gedurende de gehele loopbaan naar eigen keuze (in overleg met leidinggevende) worden ingezet, bijvoorbeeld voor een langere vakantie, sabbatical, studieverlof. Ook is het mogelijk deze uren op te sparen tot aan einde loopbaan om het te gebruiken voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen (maximaal vijftig weken aaneengesloten verlof). Naast de jaarlijkse aanspraak ontvangen medewerkers, die bij de start van de nieuwe regeling in dienst zijn, een ‘startbudget’. Dit budget wordt individueel berekend. De LFU kunnen niet worden omgezet in geld. Je kunt LFU dus op een voor jou passend moment omzetten in tijd.

Meer vragen

Presentatie LFU-regeling

Uitkomsten onderzoek haalbaarheid verlofsparen

Lees een samenvatting over LFU

Lees het artikel ‘LFU versus pensioen

Download het rapport ‘Verlofsparen sector politie’

Als je bij de invoering van de LFU bij de politie in dienst bent, ontvang je een startbudget aan verlofuren. Dit budget wordt individueel berekend en is afhankelijk van jouw leeftijd, aantal dienstjaren bij de politie en al ontvangen aanspraken ALB, TBF en leeftijdsdagen. Op het korpsintranet staat een rekentool, waarmee je een indicatie kan krijgen van jouw persoonlijke startbudget.

Ter illustratie enkele voorbeeldberekeningen

LFU-nieuws

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close