ACP | Politievakbond ACP

Meld je aan voor een ABP-pensioenspreekuur

De ACP verzorgt in samenwerking met het ABP al jaren pensioenspreekuren voor leden. Als je met pensioen gaat, verandert je financiële situatie. Via het pensioenspreekuur kun je uitgebreid voorgerekend krijgen op welk bedrag aan pensioen en andere uitkeringen je kunt rekenen. Een specialist van het ABP geeft informatie over je persoonlijke situatie, waardeoverdracht, gevolgen van stoppen met werken en uitleg over Mijn ABP. Wees er snel bij, want de spreekuren zijn snel volgeboekt.

Actualiteiten pensioenstelsel

Ontwikkelingen rond ons pensioen(stelsel) zijn veelvuldig in het nieuws. Zo wordt er gediscussieerd over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarmee was pensioen een verkiezingsonderwerp. De standpunten van de politieke partijen in een oogopslag? Bekijk een illustratie of ga naar: Overzicht standpunten politieke partijen pensioen voor iets meer achtergrondinformatie.

De SER speelt een belangrijke rol in de toekomstdiscussie. In mei 2016 presenteerde de SER een onderzoeksrapport over een alternatief stelsel. Daarover organiseerde de ACP in juni 2016 extra pensioenbijeenkomsten voor ACP-leden. Op verzoek van het kabinet zijn werknemers- en werkgeversorganisaties momenteel in overleg over een nieuw pensioenstelsel. De Vakcentrale voor Professionals (VCP), werknemersorganisatie, neemt namens de ACP deel aan de onderhandelingen over een pensioenakkoord.

Burgerinitiatief

Door wettelijke en fiscale drempels wordt het CAO-partijen in sectoren met een zwaar beroep vrijwel onmogelijk gemaakt om afspraken te maken over vervroegd uittreden. Daar moet verandering in komen. Niet politiek Den Haag maar sectoren zélf moeten kunnen bepalen of sprake is van een zwaar beroep. Zodoende kan per sector worden bekeken of een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken gerechtvaardigd is. Concreet zijn daarvoor de volgende vier maatregelen nodig:

  • Het wettelijk mogelijk maken dat Nederlanders op meer dan één leeftijd recht kunnen krijgen op een AOW-uitkering (‘flexibele AOW’).
  • Het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers daarover financieel haalbare afspraken kunnen maken.
  • Het uitbreiden van het aantal verlofuren dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard (nu maximaal 50 keer het aantal werkuren per week).
  • Het invoeren van een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

Het burgerinitiatief van de politiebonden met ruim 40.000 steunbetuigingen is inmiddels ongegrond verklaard, omdat de Tweede Kamer vindt dat het onderwerp daar al voldoende is besproken. Daarom roepen de politiebonden andere sectoren op om samen in actie te komen voor een (vroeg)pensioen dat recht doet aan beroepsgroepen met fysiek en mentaal zwaar én risicovol werk.

Pensioennieuws

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.