ACP | Politievakbond ACP

Pensioen blijft een lastig vraagstuk. Daarom investeert de ACP jaarlijks in het informeren van leden over actuele ontwikkelingen, het beantwoorden van vragen en het vergroten van het pensioenbewustzijn onder politiecollega’s.

Vernieuwing pensioenstelsel

Kabinet, werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over vernieuwing van het pensioenstelsel.

Wat doet de acp op het gebied van pensioen?

De ACP ‘bewaakt’ de pensioenbelangen van politiecollega’s. De ACP is aangesloten bij ambtenarencentrale CCOOP. Namens de CCOOP is de ACP vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan ABP, als een van de ‘bewakers’ van de pensioenbelangen van politiecollega’s. Het Verantwoordingsorgaan ABP is een medezeggenschapsorgaan in de pensioenwereld, waarin gepensioneerden, werknemers en werkgevers zijn vertegenwoordigd. Het Verantwoordingsorgaan ABP geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het ABP-bestuur over bijvoorbeeld het premie- en indexatiebeleid, beleggingsbeleid en de communicatie van het ABP. Het Verantwoordingsorgaan beoordeelt jaarlijks achteraf ook of het bestuur goed heeft gehandeld, denkt kritisch mee, controleert processen en afspraken, en houdt toezicht.

Maak een afspraak voor een gratis ABP-spreekuur

De ACP organiseert elk jaar – in samenwerking met het ABP – gratis pensioenspreekuren. Een pensioenspecialist geeft je informatie over jouw persoonlijke pensioensituatie, waardeoverdracht en de gevolgen van stoppen met werken. De animo voor deze spreekuren is groot onder leden. Plan daarom tijdig een afspraak in. ACP-leden die zich hebben aangemeld krijgen van ABP een bevestigingsmail toegestuurd. Als je geen bericht ontvangt, dan is je aanmelding niet gelukt. Wees daar alert op.

Bekijk jouw pensioenoverzicht via Mijn ABP

Het ABP verzorgt elk jaar voor al haar deelnemers een pensioenoverzicht. Zie in een oogopslag hoeveel je straks krijgt. Maak een berekening op Mijn ABP.

Krijg inzicht via een pensioenambassadeur

Samen met de andere politiebonden zet de ACP zich bovendien in om de pensioenkennis binnen de politieorganisatie te vergroten. De politie heeft met hulp van het ABP en gesteund door de bonden ruim honderd politiecollega’s in het land opgeleid tot pensioenambassadeur om hun eigen collega’s te helpen inzicht te krijgen in hun pensioen en arbeidsvoorwaarden bij de politie.

> Meer informatie over de pensioenambassadeurs staat op het korpsnet

Stel jouw financiële vraag

ACP-partner Kandoor helpt jou verder via een netwerk van financieel professionals.

Geef je pensioendatum door en betaal minder contributie

Pensioenalert

Als je ACP-lid bent en volledig met pensioen gaat, ga je minder contributie betalen! Daarvoor is het echter wel belangrijk dat wij weten wanneer je volledige pensionering exact ingaat. Op deze manier kan de ACP tijdig de lagere contributie voor je doorvoeren. Wanneer je jouw concrete pensioendatum vroegtijdig aan ons kenbaar maakt, hoef je de eerste twee maanden van je volledige pensionering bovendien geen contributie te betalen! Vul daarom onderstaand formulier in, zodat de ACP de lagere contributie voor je kan doorvoeren zodra je gaat genieten van je pensioenjaren.

Pensioenalert

  • Automatische incasso

    Wilt u ons machtigen voor automatische incasso van de contributie? Download het machtigingsformulier. Deze kunt u getekend retour sturen per email of per post, na ontvangst zorgen wij voor de verwerking.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Pensioennieuws

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.