ACP | Politievakbond ACP

RAP-regeling

Door gebruik te maken van de RAP-regeling kun jij fiscaal vriendelijk je vakbondscontributie betalen. Met de regeling ruil je arbeidsvoorwaarden om belastingvoordeel te krijgen. Je geeft aan welke kosten je hebt gemaakt (bijvoorbeeld de door jou betaalde vakbondscontributie) en tegen welke bronnen (bijvoorbeeld eenmalige toelage of eindejaarsuitkering) je deze wilt ruilen. Collega’s kunnen desgewenst een aanvraag voor de RAP-regeling afhandelen in Youforce. Lees hier alles over de RAP-regeling.

Maak gebruik van belastingvoordeel en krijg vakbondscontributie terug

Alle medewerkers in actieve dienst kunnen gebruik maken van de zogenoemde RAP-regeling en daarmee in december een aanzienlijk deel van de vakbondscontributie terugkrijgen. Volg de volgende stappen om dit fiscale voordeel binnen te halen.

  1. Ga naar https://login.youforce.biz en log zo nodig in.
  2. Klik op de paarse button [Flex Benefits]
  3. Klik in de linker kolom op [Vakbonden inhouding via salaris] >
  4. Vul achter [ingangsdatum] in: de eerste van de maand dat er wordt ingehouden
  5. Vul achter [Bedrag vakbond] je jaarlijkse ACP-contributie in (max. 12 x € 13,80 = € 165,60).
  6. Vul achter [Eindejaarsuitkering] hetzelfde bedrag in.
  7. Klik eerst op [Bewaren] en na het verversen van het scherm op [Indienen].
  8. Kies voor [Vakbonden inhouding via salaris jaar].
  9. Klik op [OK].
Let op!

Dit stappenplan werkt alleen als de ACP-contributie op je salaris wordt ingehouden. Betaal je de contributie rechtstreeks? Kies dan in het eerste menu [Keuze maken] voor: [Overige vakbonden]. In dat geval is het mogelijk een overzicht van de betaalde vakbondscontributie (betalingsverklaring) aan te vragen door een e-mail te sturen naar administratie@acp.nl.


Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Wat houdt de RAP-regeling in?

RAP staat voor ruilmogelijkheden arbeidsvoorwaarden politie. Door gebruik te maken van arbeidsvoorwaardelijke bronnen (bijvoorbeeld: éénmalige toelage of eindejaarsuitkering) kun je onder andere je contributie voor de ACP fiscaal vriendelijk betalen. Al in de CAO 2001-2003 werden afspraken gemaakt over de mogelijkheden. Op regionaal niveau zijn hier aanvullende afspraken gemaakt. In het project HAP (Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden Politie) zijn deze regionale afspraken geïnventariseerd en omgezet in één landelijke regeling namelijk de RAP-regeling.

Heeft de RAP-regeling ook nadelen?

Deze regeling heeft in zoverre nadelen, dat het consequenties kan hebben voor de berekening van het dagloon in het kader van een uitkering van de sociale zekerheid. Denk bijvoorbeeld aan een WIA- of WW-uitkering. Daarnaast kan het in een specifieke situatie ook consequenties hebben voor je pensioenopbouw. Vraag hierom bij je afdeling personeelszaken.

Wat levert de RAP-regeling op?

De RAP-regeling biedt de mogelijkheid om met name genoemde financiële bronnen (artikel 28 e Barp) te gebruiken om bijvoorbeeld je vakbondscontributie te betalen. Dit levert al snel een voordeel op van 40%. De regeling houdt namelijk in dat je van je bruto inkomen, waar dus nog geen loonheffing op is ingehouden, jij de vakbondscontributie betaalt. Een ander voorbeeld is de aanschaf van een fiets voor woon/werkverkeer. Hiervoor geldt dezelfde systematiek. Je bruto inkomen besteed je netto.

Hoe kan ik deelnemen aan de RAP-regeling?

Wil je ervan gebruik maken? Doe navraag bij de personeelsafdeling van jouw korps over de voorwaarden en wat er van je wordt verwacht. Jouw korps moet namelijk aangeven hoe je een aanvraag kunt indienen.

Kan ik de vakbondscontributie over voorgaande jaren ook laten verrekenen?

Op grond van de RAP-regeling kan dat niet. De RAP-regeling is afgestemd met het Ministerie van Financiën. De regeling is 1 januari 2009 ingegaan. Het kan overigens best zijn dat regionaal wel al de afspraak met de belastinginspecteur was gemaakt om je vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te betalen. Je kunt dit het beste navragen bij de afdeling personeelszaken. Overigens geldt in zijn algemeenheid dat de “bron” (bijvoorbeeld: salaris, eenmalige toelage, etc.) en het “doel” in het hetzelfde kalenderjaar “benut” moet worden.

Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close