ACP | Politievakbond ACP

Verlof

Er bestaan verschillende soorten verlof. Deze zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Denk bijvoorbeeld aan Calamiteitenverlof, Zorgverlof of Zwangerschapsverlof. In het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) zijn over deze verlofsoorten aanvullende afspraken gemaakt voor de sector politie. Het doel van de Wazo en het Barp is dat politiemensen werk en privé zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen.

Voor alle verlofsoorten geldt dat als je op grond van de Wazo recht hebt op een uitkering en je hebt vanuit het Barp recht op doorbetaling van de bezoldiging (salaris plus een aantal toeslagen), dan wordt de uitkering in mindering gebracht op de bezoldiging.

Daarnaast zijn er ook nog andere soorten van verlof:

 • Adoptieverlof
 • Bevallingsverlof
 • Borstvoeding op je werk
 • Buitengewoon verlof
 • Calamiteitenverlof
 • Levensloopverlof
 • Leeftijdbewust P-beleid
 • Ouderschapsverlof
 • Vakantieverlof
 • Vakbondsverlof
 • Zorgverlof
 • Zwangerschapsverlof

 

Informatie

Buitengewoon verlof van korte duur artikel 32 t/m 40

Calamiteitenverlof artikel 40a

Zorgverlof artikel 40b

Ouderschapsverlof artikel 41

Adoptieverlof artikel 41a

Buitengewoon verlof van lange duur artikel 42 t/m 48

Vakantie artikel 14 t/m 28

Wet arbeid en zorg (Wazo)

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.