ACP | Politievakbond ACP

Collectieve belangenbehartiging (CBB)

Aan de landelijke overlegtafel wordt onder meer gesproken over de uitwerking van de afgesloten CAO. Eén van de twee hoofdtaken van de ACP is het opkomen voor de collectieve belangen van onze leden. Bij collectieve belangenbehartiging hoor je de meest moeilijke afkortingen en termen voorbijkomen. Denk aan: CGOP, STAR, SER. Terwijl je misschien niet eens weet waar de term collectieve belangenbehartiging voor staat. De term slaat op ons doel de gezamenlijke (collectieve) belangen van onze leden te behartigen. Het gaat dan over onderwerpen als: arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Onderwerpen waar je niet over nadenkt, totdat ze niet goed geregeld zijn.

CBB

De verening ACP wordt onder andere ondersteund door een afdeling CBB (collectieve belangenbehartiging). Die afdeling houdt zich met alle hierboven beschreven onderwerpen bezig. Dit doen zij door mee te praten aan de overlegtafel, informatie te verzamelen en alle kennis die ze hebben weer te delen, met jou als lid.

Meepraten

Het meepraten gebeurt op verschillende niveaus, binnen en buiten de veiligheidssector, maar ook in binnen- en buitenland. Het meest in het oogspringend is het landelijk overleg met de minister (CGOP). Iedere maand schuiven wij aan bij de minister om het te hebben over actuele thema’s die spelen in de sector. Deze vergaderingen worden voorbereidt in werkgroepen. Deze werkgroepen leggen hun resultaten aan het landelijk overleg voor en die neemt uiteindelijk een beslissing. Meepraten en het verzamelen van informatie gebeurt ook over onderwerpen die niet specifiek alleen voor de politie gelden. Denk aan vraagstukken over: sociale zekerheid, pensioen en levensloop. Andere ‘organen’ waarin wij meepraten zijn: Ondernemingsraden (OR) en de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP).

Jou informeren

Het informeren van leden doet de afdeling door artikelen te schrijven voor de website en politiebericht, maar ook door alle vragen te beantwoorden die wij telefonisch of over de mail binnenkrijgen.

Contact

Heb je vragen aan de medewerkers van Collectieve belangenbehartiging? Mail naar cbb@acp.nl

Meldpunt

Als grootste politievakbond van Nederland onderhandelen wij met de minister van Veiligheid en Justitie en de korpsleiding, maken wij problemen in de sector bespreekbaar en dragen eventuele verbeterpunten aan. De informatie die jij via onderstaand formulier met ons deelt, zorgt ervoor dat wij als organisatie een vinger aan de pols houden en dient waar noodzakelijk als input voor een gesprek met het korps of de minister.

Naar Meldpunt

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.