ACP | Politievakbond ACP

De hoofddoek

Door: Jacques Smeets

Wat een stukje stof al niet teweegbrengt.
Het gaat natuurlijk niet om een simpel kledingstuk of een versiering. De hoofddoek heeft te maken met religie, godsdienst, de islam, met moslima’s en een eigen identiteit.
Moslima’s die in het openbaar een hoofddoek dragen zien dit onder meer als een islamitisch voorschrift en baseren zich daarbij op de Koran. Anderen dragen een hoofddoek onder sociale druk, op vraag of eis van hun partner of familie, of om zich te beschermen. Binnen onze eigen cultuur worden hoofddoeken gedragen als versiering of om iets te verbergen.

De politieleiding denkt erover na om het verbod voor het dragen van de hoofddoek voor de  politiemensen in Amsterdam, van tafel te vegen. Zij praat erover, laat Pieter-Jaap Aalbersberg, politiechef van Amsterdam weten. De maatregel zou effect kunnen hebben wanneer het niet lukt om voldoende agenten met een migratieachtergrond te werven. Hij vindt dat het een onderwerp van debat moet zijn en dus moeten burgers daarbij betrokken worden.
Effect zal het zeker hebben. Dat heeft zijn uitspraak al volop teweeggebracht. Als je zo’n middel in moet zetten om meer diversiteit binnen de politie te creëren, dan ben je wel ver weg van huis, lijkt mij. Het is toch te hopen dat het toelaten van een hoofddoek niet dé ultieme reden zal zijn voor jonge mensen met een migratieachtergrond om zich te storten op het politievak. Denk dat er dan velen na verloop van tijd van een koude kermis thuis komen en vroegtijdig afhaken. Binnen de cultuur en het politieberoep gaat het om professionele weerbaarheid, integriteit, loyaliteit, kennis en kunde, maar ook over collegialiteit en onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaar. Kortom, om hoge kwaliteit en menselijkheid en zeker niet om het wel of niet dragen van een hoofddoek.

Gedurende mijn actieve loopbaan in Limburg heb ik wel vaker meegemaakt dat er actief beleid werd gevoerd om meer diversiteit te creëren. In eerste instantie meldden zich voldoende sollicitanten met een migratieachtergrond. Velen onder hen die werden aangenomen wisten zich een plaats te verwerven binnen de bijzondere (macho) politiecultuur. Anderen vertrokken vroegtijdig om persoonlijke redenen. Soms voelde men zich gediscrimineerd of er diende hier of daar iemand een klacht in of er werd aangifte gedaan tegen een collega. Maar het kwam ook voor dat men als een verrader werd gezien binnen hun eigen cultuur of dat men door collega’s met de nek werd aangekeken.
Dat er redenen waren dat collega’s zich gediscrimineerd voelden of als verrader werden gezien, voelde ook voor mij als autochtoon niet goed. Af en toe werd er geopperd dat het een structureel probleem was, maar ik heb dat persoonlijk nooit zo ervaren. Ik heb altijd heel goed en prettig samengewerkt met heel wat allochtone collega’s.
Vanuit de organisatie werd actief aandacht besteed aan deze zaken, b.v. door structureel en periodiek team- of afdelingsbesprekingen te houden. Diversiteit, discriminatie en pesten kwamen zeker aan de orde.

Feit is dat de politie in Limburg en die van andere provincies van een geheel andere orde is dan die van Amsterdam. Het lijkt er soms op dat de hoofdstad de maatstaf is voor de hele Nederlandse politie. Dat is zeer zeker niet het geval. In deze steden wonen en leven relatief meer moslims dan in de rest van het land. In die zin is het logisch dat de discussie over de hoofddoek hier een grotere rol speelt. Er worden vaak ook, al of niet terecht, andere thema’s bij betrokken, zoals bijvoorbeeld het etnisch profileren, de uitsluiting van allochtone collega’s binnen het korps en de angst voor islamisering enz.
Politiemensen zijn niet neutraal, geen mens is neutraal, maar zodra politiemensen hun opleiding hebben afgerond en in uniform hun werk doen, behoren zij loyaal te zijn aan het bevoegd gezag en zich te houden aan de wetten, regels en instructies die voor hun gelden.
Daartoe leggen zij stuk voor stuk een ambtseed of – belofte af.  Er mag geen partij gekozen worden vanwege afkomst, geaardheid of religie.
Voor de een lijkt het opheffen van het verbod afbreuk te doen aan het gezag. Anderen zullen denken dat het dragen van een hoofddoek juist zal bijdragen tot meer verdraagzaamheid en begrip.

Met politiek correcte statements zal er geen rust worden gecreëerd. Die ontstaat vanuit de mens zelf. In die zin zal wederzijds begrip voor elkaars overtuigingen van wezenlijk belang zijn. Wanneer wij ons te veel laten leiden door het opportunisme van de politiek en de hijgerige berichtgeving in de media, zal diversiteit meer problemen opleveren.
Korpschef Erik Akerboom schrok van de heftige reacties op het intranet en heeft begrepen dat er op dit moment geen draagvlak is voor het idee. Hij is terecht van mening dat de discussie polariseert, ook buiten de politie.
Nederland is nu eenmaal geen islamitisch land met een islamitische politie. De cultuurverschillen zijn erg groot en die krijg je echt niet volledig en onvoorwaardelijk aan elkaar verbonden middels het toelaten van een hoofddoek.

Jacques Smeets
www.deblauwediender.nl

——————————————————————————————————————–
Politiebond ACP vindt het belangrijk dat wordt nagedacht over manieren om meer diversiteit te krijgen, maar wijst er ook op dat het huidige beleid waarin agenten geen zichtbare symbolen dragen die hun levensovertuiging prijsgeven na zorgvuldige discussie tot stand is gekomen.
Voor de ACP staat neutraliteit voorop. Maar tegelijkertijd verandert de samenleving ook. Als er andere geluiden zijn, moet je met elkaar de discussie durven aangaan.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.