ACP | Politievakbond ACP

Wie heeft er iets uit te leggen?

Door: Ronald Jacobs

Vaak, heel vaak, is in het overleg met de minister en de korpsleiding gesproken over het domein leiding in het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). En let op, het gaat over niet over leidinggeven bij de politie. Want leiding aan de uitvoering wordt vooral gegeven door de Operationeel Experts en Specialisten en hun tegenhangers zoals Bedrijfsvoering Specialisten in de ondersteuning. De teamchefs, sectorhoofden en directeuren hebben een andere functie.

Theorie

Even een stukje theorie. In het LFNP staat als kern van de functie teamchef C: Leiding stuurt op het bereiken van resultaten, bepaalt, beslist en (be)oordeelt aangaande koers en strategie, beleid, doelstellingen, kwaliteit en kwantiteit van producten & diensten, contracten en plannen van aanpak waaronder ten aanzien van werkwijzen, personeel, middelen en financiën en overige randvoorwaardelijke aspecten.

Leiding: motiveert, stimuleert en inspireert personeel en stuurt op de ontwikkeling van personeel; monitort en beoordeelt de kwaliteit van geleverde prestaties/producten en beslist op bijsturing en te nemen maatregelen; is resultaat- en financieel verantwoordelijk en verantwoordelijk voor het organisatierendement.

Functie-inhoud

Zoals je ziet, is boeven vangen geen onderdeel van de functie. Dat kan ook niet, want de functie-inhoud is gelijk bij de ondersteuning en de uitvoering. Vreemd? Niet echt. Dit is een uitvloeisel van de werkgeversvisie. Een visie die nog niet zo heel lang geleden door de toenmalige korpschefs is gemaakt en als basis heeft gediend voor het LFNP. Er moest veel meer aandacht komen voor het welbevinden van het personeel. En dat is de mede de taak van de functies in het domein leiding. En ter herinnering, het functiegebouw is een product van de Raad van Korpschefs en vastgesteld door de minister.

Wapendragend

Nou wordt onze huidige korpschef niet gehinderd door enige vorm van historisch besef en nog minder door kennis van het LFNP. Dat lijkt overigens bij de hele korpsleiding het geval. Het overduidelijke bewijs is het gegeven dat de korpschef al sinds zijn aantreden stug volhoudt dat leidinggevenden een vuurwapen moeten dragen. En daar gaat het mis. Dat geldt zeker in veel gevallen voor de operationeel experts en operationeel specialisten die leiding geven aan de uitvoering. Hoewel, ik zou niet zo goed weten waarom de operationeel expert, aanstuurder van de meldkamer, een vuurwapen zou moeten hebben.

Ontelbare keren hebben bonden aangegeven dat uit de functiebeschrijvingen in het domein leiding (teamchefs, sectorhoofden en directeuren) blijkt dat die NIET wapendragend zijn. Geloof mij: we konden praten wat we wilden, korpschef Bouman bleef stug volhouden, ze moeten een wapen hebben. Tot het moment dat het in de arbeidsvoorwaarden van de leidinggevenden was opgenomen. Toen bleek zijn standpunt niet houdbaar. Toen bleek het alleen te kunnen als de medewerker er zelf om verzoekt. Dat bericht is ook op intranet gepubliceerd. Een vuurwapen: alleen op eigen verzoek.

Ongeloof

Dat de collega’s het niet meer begrijpen snap ik ook. Eerst worden ze gedwongen, dan blijkt het toch niet te hoeven. Reacties van ongeloof en verbijstering bleven niet uit. En wat doet onze korpschef dan? In een reactie doet hij voorkomen alsof bij donderslag duidelijk is geworden wat de spelregels zijn. Foei, dat is een wel heel verkeerde voorstelling van zaken. Nog erger is zijn tekst:

“Het LFNP biedt gelukkig wel de ruimte aan de betreffende leidinggevenden om op eigen verzoek de RTGP-toetsen af te leggen en daarmee alsnog certificering te behalen. Dat ik dat toejuich, mag duidelijk zijn. Ik verwacht ook dat velen van deze mogelijkheid gebruikmaken. Naar mijn vaste overtuiging deelt het merendeel van deze collega’s het standpunt dat het politie-uniform dragen tevens inzetbaarheid in hoort te houden.”

In zijn laatste blog komt er nog een schepje bovenop: “Gelukkig staat het LFNP wel keuzevrijheid toe. Iedere executieve leidinggevende mag zich op eigen verzoek aan de RTGP-toets onderwerpen en zo alsnog certificering behalen. U zult begrijpen dat ik een warm pleitbezorger ben. Sterker nog. Ik vind het een morele verplichting dat een operationeel leidinggevende de RTGP-toetsen aflegt. Zij hebben wat mij betreft iets uit te leggen als zij dat niet doen.”

Diskwalificatie

Wat mij betreft houdt dit meteen een diskwalificatie in van al die uitstekend functionerende collega’s die toevallig niet met een wapen zijn uitgerust. Inzetbaarheid in uniform is kennelijk gekoppeld aan het dragen van een wapen.

Niet de collega’s maar de korpschef heeft iets uit te leggen …

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.