ACP | Politievakbond ACP

Ik ben feitelijk werkzaam in een andere formele LFNP functie en/of vakgebied en/of werkterrein en/of aandachtsgebied en/of specifieke functionaliteit

Om in aanmerking te komen voor de RAAF moeten de werkzaamheden die je feitelijk hebt verricht, wezenlijk afwijken van je huidige LFNP functie/werkterrein/aandachtsgebied en/of een specifieke functionaliteit. Je moet dit niet alleen vaststellen, maar ook onderbouwen/aantonen.

Wijkt je LFNP-functie wezenlijk af?

Dan moet je aannemelijk maken dat (in beginsel) alle “niveau-indicatoren” bij een andere dan jouw LFNP-functie staan. Alle functiebeschrijvingen met de kern van de functie en alle niveau-indicatoren zijn terug te vinden in de Regeling vaststelling LFNP, bijlage 3, horende bij artikel 3, derde lid, in onderstaande link.

Wijkt/wijken je vakgebied, werkterrein, aandachtsgebied en/of een specifieke functionaliteit wezenlijk af?

Er moet worden vastgesteld of de feitelijke werkzaamheden voldoende afwijken voor een wijziging of nieuwe toekenning.

Hiervoor wordt gekeken naar de definitie van het betreffende werkterrein, aandachtsgebied of specifieke functionaliteit (zoals opgenomen in bijlage 4, artikel 3, vierde lid, van de Regeling vaststelling LFNP. Wanneer er sprake is van een daadwerkelijke en herkenbare inzet op het beoogde werkterrein, aandachtsgebied of specifieke functionaliteit, is er voor dit type aanvraag sprake van wezenlijk afwijken in de zin van deze regeling.

Voorbeelden

Functie
Ik ben feitelijk werkzaam als Generalist in het vakgebied Tactische Opsporing maar mijn formele LFNP functie is Medewerker Tactische Opsporing.

Vakgebied
Ik ben feitelijk werkzaam als medewerker in het vakgebied Tactische Opsporing maar mijn formele LFNP functie is medewerker in het vakgebied GGP.

Werkterrein
Ik ben feitelijk werkzaam als Senior GGP op het werkterrein Wijkagent terwijl mijn formele LFNP functie Senior GGP met werkterrein Jeugd is.

Aandachtsgebied
Ik ben feitelijk werkzaam als Bedrijfsvoering Specialist A bij Personeel & Organisatie en heb het aandachtsgebied rechtspositie maar mijn formele LFNP functie is Bedrijfsvoering Specialist A bij Personeel & Organisatie met het aandachtsgebied Opleidingen

Specifieke functionaliteit
Ik werk feitelijk als Senior Interventie met specifieke functionaliteit scherpschutter, terwijl ik in mijn LFNP functie als Senior Interventie specifieke functionaliteit Precisieschutter heb staan.

 

Terug naar hoofdpagina RAAF

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.