agenten-pensioen

Levensloop

Eerder stoppen met werken of gewoon een tijdje verlof opnemen? Dat kon van 2006 tot eind 2011 via de levensloopregeling. Deze regeling is met ingang van 2012 afgeschaft. Starten met deelname kan daardoor niet meer.

Er bestaat wel een overgangsregeling. Die houdt in dat de levensloopregeling blijft bestaan (tot begin 2022, besluit Eerste Kamer eind 2012) voor mensen die op 31 december 2011 al een levenslooptegoed van minimaal € 3.000,-. Sinds 2013 is het ook mogelijk om het opgebouwde tegoed in geld op te nemen.

Kiezen: opname in geld of tijd

Levensloopdeelnemers met een tegoed van meer dan € 3.000,- kunnen tot 2022 kiezen of ze hun tegoed in geld of in tijd opnemen. Mensen met een tegoed van minder dan € 3.000,- zijn verplicht om dit tegoed in 2013 in geld op te nemen.

Je spaart voor levensloop vanuit je bruto salaris. Belasting betaal je pas bij gebruik van het tegoed (in tijd of geld). Gebruik je het tegoed niet dan volgt volledige belaste uitbetaling in 2022.

Het is belangrijk een zorgvuldige keuze te maken. Opname in geld kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld zorgtoeslag, het belastingtarief waaronder je valt en het betalen van vermogensrendementsheffing. Daarom kan het gunstiger zijn om het geld in meerdere keren op te nemen of om te kiezen voor verlof.

LET OP: als je je levensloopgelden hebt laten uitbetalen kan het aantrekkelijk zijn om middeling aan te vragen bij de belastingdienst. De ACP heeft een contract afgesloten met belastingaangifteshop.nl, zij kunnen je hierbij ondersteunen.

Levensloop in de politiesector

In de politiesector is de levensloopregeling een belangrijk middel om eerder te kunnen stoppen met werken. Na het afschaffen van pre-pensioenregelingen werd in de CAO 2005 – 2007 afgesproken dat de werkgever deelname aan de levensloopregeling zou steunen door een aantal toelagen toe te kennen. Die moesten medewerkers inzetten in de levensloopregeling.

Overige fiscale regels

Voor elk spaarjaar in de periode 2006 - 2011 is levensloopkorting opgebouwd van ongeveer € 200,- per gespaard jaar. Bij opname van het tegoed (zowel in tijd als in geld) krijg je zo maximaal ruim € 1.200,- korting op het bedrag dat je aan belasting moet betalen.

Voor diegene die 61 jaar of ouder is en met levensloopverlof gaat, wordt sinds 1 januari 2010 de zogenoemde groene tabel toegepast. Dit betekent dat het inkomen wordt aangemerkt als inkomen uit vroegere dienst. Er wordt dan geen rekening gehouden met diverse heffingskortingen (arbeidskorting, doorwerkbonus, aanvullende alleenstaande-ouderkorting).

Nieuwe RVU per 2021

Per 2021 geldt een nieuwe tijdelijke regeling voor vervroegd uittreden voor de sector Politie. Medewerkers die 65 jaar worden in de periode 2021 tot en met 2025 komen in aanmerking voor een financiele tegemoetkoming als zij eerder stoppen met werken dan hun AOW-leeftijd.

Opname van het levenslooptegoed kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid aan de RVU deel te nemen! Bij tussentijds levensloopverlof kan je gewoon deelnemen. Ben je al met eindeloopbaanverlof dan staat jouw ontslagdatum vast en is een RVU-bijdrage niet aan de orde. Je kunt een aanvraag voor eindeloopbaanverlof intrekken als het verlof nog niet is ingegaan. Je kunt daarvoor een mail sturen naar jouw teamchef waarna je een intrekkingsbesluit ontvangt. Zorg daarbij voor een ontvangstbevestiging en let er op dat je het besluit ontvangt. Via Youforce kan je daarna met een nieuw verzoek alsnog kiezen voor tussentijds levensloopverlof. Zie voor meer info over de RVU: https://www.acp.nl/nieuws/faqs-rvu/

Informatie
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

Sluit je aan