RVU - Regeling Vervroegde Uittreding

Het landelijk pensioenakkoord van juni 2019 biedt werkgevers en vakbonden de mogelijkheid om in afwachting van het komende nieuwe pensioenstelsel voor de periode 2021-2025 alvast een tijdelijke sectorale vroegpensioenvoorziening af te spreken. Na lang en vaak taai onderhandelen ligt er nu een Regeling vervroegde uittreding voor de politiesector op tafel. Het is de eerste RVU binnen de overheidssector, waarvan de positieve financiële gevolgen voor politiemensen zich kunnen uitstrekken tot december 2027.

De doelgroep van de overeengekomen RVU zijn de collega’s die in de periode 2021 tot en met 2025 65 jaar zijn of worden en tientallen jaren het meest zware en risicovolle politiewerk hebben gedaan. Zij kunnen op basis van de nieuwe regeling een financiële tegemoetkoming krijgen die het voor hen makkelijker maakt om al enkele jaren voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. De maximale waarde van deze RVU-bijdrage is voor de politiesector vastgesteld op circa € 42.400, uit te keren in maandelijkse porties gedurende maximaal drie jaar. Voor aanvullend inkomen tijdens deze periode kunnen deze collega’s een beroep doen op het extra vroegpensioenkapitaal dat ze tijdens hun loopbaan bij ABP hebben opgebouwd. Hun ouderdomspensioen hoeft daarvoor dus niet te worden aangesproken.

Al met al is de RVU een sociale aanvulling op eerdere vroegpensioenafspraken met de werkgever, die bijdraagt aan een veilig en gezonde generatiewisseling binnen de politie.

RVU Rekentool

Lees meer:

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN