C2000: de eindconclusies

C2000: de eindconclusies

17 feb 2010, veilig en gezond werken

De eindrapportage van de expertgroep C2000 is klaar. Al maanden volgt de ACP het C2000 vraagstuk op de voet. Resultaten uit een eigen enquête onder politiemensen spraken duidelijke taal: meer dan de helft van de collega?s voelde zich niet veilig in of door het gebruik van C2000.

C2000 is de levensader van de collega?s op straat. Hierdoor staan zij in verbinding met de meldkamer en met andere collega?s. Niet 100% kunnen vertrouwen op je levensader, maakt het systeem onbetrouwbaar en zorgt voor een gevoel van onveiligheid. Daardoor wordt het moeilijker om je werk op een goede manier uit te voeren. Ondanks de goede aspecten aan C2000 was het tijd voor een uitgebreide evaluatie en verbetering van het communicatiesysteem. Het onderzoek dat minister Ter Horst door een expertgroep liet uitvoeren, en waarvan nu de eindresultaten bekend zijn, is voor de ACP een eerste stap in de richting tot herijking.

Bovenaan de agenda

Sinds vorig jaar zomer is de ACP op actieve wijze betrokken bij het onderwerp C2000. Onze enquête, die door honderden collega?s is ingevuld, gaf een duidelijk beeld van de gebruikerservaringen in de praktijk. Dat beeld was niet in alle gevallen rooskleurig. De uitslag van het rapport was voor het documentaireprogramma Zembla in september mede aanleiding om een uitzending over C2000 te maken. De Schipholcrash met Turkish Airlines, het drama rond Koninginnedag en de rellen bij Hoek van Holland zetten het onderwerp steeds weer bovenaan de agenda. Minister Ter Horst kondigde een onderzoek aan. In november volgde een hoorzitting van de Tweede Kamer, waarbij ook de ACP aan het woord kwam, en werd een tussenrapportage bekend gemaakt.

Onderzoeksrapport

“Bij de werking van moderne technologie en dus ook het vinden van oplossingen voor gesignaleerde problemen is de samenhang tussen techniek, gebruiker & organisatie van groot belang. De expertgroep heeft zich bij het onderzoek dan ook gericht op deze drie met elkaar samenhangende elementen en heeft daarbij ook betrokken ervaringen in het buitenland”, aldus een begeleidende tekst bij het onderzoeksrapport.

Eindrapportage

Nu ligt er dan de eindrapportage van de expertgroep C2000. Hierin lees je meer over analyse, conclusies en verbeterpunten op gebieden als binnenhuisdekking, capaciteitsuitbreiding, Special Coverage Locations, het wegwerken van de DIPP-lijst (locaties waar C2000 geoptimaliseerd moet worden), onderwijs en oefening en nog veel meer. De ACP gaat het rapport bestuderen en zal de minister en de uitvoerders kritisch volgen in de voortgang om de verbeteringen in het C2000-systeem door te voeren.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100