ACP | Politievakbond ACP

18-maandenregeling massaal afgewezen

Veel collega’s hebben recent eenzelfde bericht ontvangen van de werkgever, waarin hun aanvraag voor de 18-maandenregeling wordt afgewezen. Anders dan de brief suggereert, is er geen overleg geweest met de politievakbonden over deze afwijzingen. De ACP vindt dat iedere aanvraag op maat moet worden beoordeeld. De juristen van de ACP bekijken de mogelijkheden voor ACP-leden die geconfronteerd zijn met een negatief bericht van de werkgever.

Na de specifieke 18-maandenregeling in de voorfase van de personele reorganisatie, waarvan tal van collega’s met een leidinggevende en ondersteunende functie gebruik hebben kunnen maken, was er de mogelijkheid om de reguliere 18-maandenregeling aan te vragen. Deze regeling is opgenomen in artikel 55aa van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de 18-maandenregeling moet je voldoen aan twee voorwaarden:

 • Je moet als functievolger zelf om ontheffing van de werkzaamheden hebben verzocht.
 • Op jouw vrijkomende formatieplaats moet een (pre-)herplaatsingskandidaat (hpk-er) kunnen worden geplaatst óf een functievolger die een functie achterlaat, waarin een (pre) hpk-er kan worden geplaatst (een ‘driehoeksruil’).

 

De 18-maandenregeling is dus nadrukkelijk verbonden aan de reorganisatie.

Minder hpk-ers, minder vaak 18-maandenregeling?

Doordat in de reorganisatie boventalligheid is geaccepteerd, zijn veel collega’s functievolger geworden en zijn er aanzienlijk minder hpk-ers dan in een situatie waarin geen boventalligheid zou zijn geaccepteerd. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de 18-maandenregeling. Immers, doordat er voor minder hpk-ers een nieuwe plek wordt gezocht, kan er ook minder gebruik worden gemaakt van de 18-maandenregeling.

Massale afwijzing

Desondanks heeft menig collega een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor de 18-maandenregeling. Waarom ook niet, als je aan de voorwaarden voldoet. Niet geschoten is altijd mis. Na lang wachten hebben deze collega’s nu eindelijk een antwoord gekregen. Op 16 december stuurde de werkgever iedereen die een verzoek heeft ingediend een afwijzend bericht. Als reden voor deze afwijzingen stelt de werkgever dat er veel lege plekken in de organisatie beschikbaar zijn en dat het aantal nog te plaatsen hpk-ers kleiner is dan het aantal vacante plekken. De werkgever gaat proberen om de hpk-ers eerst te plaatsen op de reeds vacante plekken. Om die reden wordt op dit moment aan niemand de 18-maandenregeling toegekend.

Individuele verzoeken, individuele toetsing

De ACP heeft de werkgever er steeds op gewezen dat een verzoek om gebruik te mogen maken van de 18-maandenregeling een individueel verzoek betreft en dat dit dan ook individueel moet worden getoetst. De werkgever heeft desalniettemin besloten om alle verzoeken op hetzelfde moment en met dezelfde argumentatie af te wijzen. Hierover is verder geen contact geweest met de politievakbonden.

Wat nu?

De ACP heeft inmiddels van verschillende leden de afwijzingsbrieven van de werkgever ontvangen. De ACP-juristen analyseren deze brieven. Hun bevindingen lees je binnenkort op onze site. Verder zal de ACP de afwijzingsbrieven in het landelijk overleg (CGOP) bespreken en daar nogmaals met klem benadrukken dat ieder verzoek individueel getoetst dient te worden.

De grote belangstelling voor de 18- maandenregeling maakt ook opnieuw duidelijk dat veel oudere collega’s graag plaatsmaken voor hun jongere opvolgers. Daarmee hebben we alvast weer een belangrijk onderwerp voor een nieuwe CAO Politie te pakken.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

4 reacties op “18-maandenregeling massaal afgewezen”

 1. Daarmee hebben we alvast een belangrijk onderwerp voor een nieuwe CAO Politie te pakken. Zegt de redactie.
  Komen we daar nu pas achter? Hebben we zitten slapen, al die jaren? Moeten collega’s zelf een petitie starten voor pre-pensioen omdat de bonden niet hebben opgelet?
  Mijn 40 jaar komt in zicht, daarna minimaal 6 “strafjaren” , zo noem ik het maar, ik heb verder geen hekel aan het werk maar dat de overheid niet te vertrouwen is, dat steekt. Door tot 50 dienstjaren wordt kennelijk normaal gevonden!!! En dan, hoe deze reorganisatie gaat. Een bedrijf dat de wet handhaaft maar zelf de wet keer op keer zelf overtreedt (Arbo bijvoorbeeld). Zich niet houdt aan afgesproken regels, zoals gesteld in het Barp. De OR en ook mijn bond kijken weg en wijzen naar elkaar.(Al vaak hierover mailcontact gehad).

 2. Anders dan de brief suggereert, is er geen overleg geweest met de politievakbonden over deze afwijzingen. Is er door de bonden de afgelopen 5 maanden dan geen overleg geweest met het korps over deze regeling? Was het bij de bonden dabn niet bekend dat er gedurende die 5 maanden aan besluitvorming gewerkt werd? Lijkt me toch wel iets voor een bond om daar bovenop te zitten en niet vijf maanden lijdzaam af te wachten.

  Een belangrijk onderwerp voor de nieuwe CAO onderhandelingen? Hoe lang gaan deze weer duren? Tegen die tijd zit de grootste groep tegen de AOW leeftijd en is het probleem weer opgelost. Begin me toch steeds meer af te vragen wat we aan de bonden gehad hebben gedurende de gehele organisatie.

 3. Ik ben het met de vorige schrijvers wel eens. Ook ik vraag me af in hoeverre de bonden cq MZ onze rechten hebben geschaad. Niet alleen deze regeling, maar ook hoe de bezwaren lopen. Nog steeds zijn deze niet afgehandeld, terwijl 25 november de 18 weken voorbij waren! Ik wacht nog op de uitslag en ken collega’s die nog niet eens op gesprek bij de BAC zijn geweest. Er zijn inmiddels nieuwe regelingen en afspraken gemaakt om deze bezwaren af te kunnen handelen. Er wordt achter de schermen blijkbaar (nog steeds) gemarchandeerd zonder dat betrokkenen daarover worden geinformeerd. Als ik dan ook nog lees in de nieuwsbrief dat de (C)OR-leden onderling afspraken hebben gemaakt over de invulling van de nieuwe COR, dan is bij mij het vertrouwen echt verdwenen. Ik was van mening dat men inmiddels wel door had dat bij het terugtreden van de COR veel collega’s al geen vertrouwen meer hadden in de MZ. Zonder nieuwe verkiezingen de COR vullen met andere OR-leden zal dat vertrouwen alleen verder geschaad worden. En alles wordt gewoon achter gesloten deuren en (indien überhaupt) achteraf pas gecommuniceerd. Ik wacht de brief van de BAC af en daarna gaat het richting einde lidmaatschap ben ik bang.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.