Aangepast takenpakket mogelijk voor oudere collega’s

Aangepast takenpakket mogelijk voor oudere collega’s

19 mei 2020, cao

Bonden en werkgever hebben een mogelijkheid gecreëerd voor een aangepast takenpakket voor oudere werknemers. Deze mogelijkheid is met alle andere voorzieningen voor deze groep opgenomen in de handreiking ‘veilig en gezond aan het werk blijven aan het einde van de loopbaan’. Het aangepaste takenpakket en de handreiking zijn onderdeel van de CAO 2018-2020.

Collega’s die geïnteresseerd zijn in een aangepaste takenpakket kunnen dit kenbaar maken bij hun leidinggevende. De ACP vindt het belangrijk dat die daar ook serieus werk van maakt. Er geldt daarom een inspanningsverplichting voor de leidinggevende om samen met de geïnteresseerde collega de mogelijkheden voor passend werk te onderzoeken.

Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

Handreiking

De handreiking is er om de werkbelasting voor oudere werknemers te verminderen, zodat zij veilig en gezond hun pensioen halen. Het streven daarbij blijft om kennis, capaciteit en ervaring van deze groep maximaal te benutten en te stimuleren. De volgende voorzieningen zijn hierin opgenomen en kunnen vaak in combinatie met elkaar worden ingezet:

Bijlage

Handreiking veilig en gezond aan het werk blijven aan het einde van de loopbaan

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN