Aanpak georganiseerde criminaliteit vraagt om verregaande maatregelen

Aanpak georganiseerde criminaliteit vraagt om verregaande maatregelen

20 aug 2021, veilig en gezond werken

Politievakbond ACP ziet met lede ogen aan dat (verregaande) politieke maatregelen uitblijven ter bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit. De politie heeft ondanks een flinke onderbezetting opgeschaald in de strijd tegen ondermijning, maar het demissionaire kabinet geeft niet thuis. Daarom pleit de ACP opnieuw voor een structurele financiële investering voor extra rechercheurs en politiemensen op straat én aanvullende wetgeving voor meer bevoegdheden van onder meer de opsporingsdiensten.

De samenleving reageerde geschokt na het overlijden van Peter R. de Vries. Het medeleven met zijn nabestaanden was groot en er volgde grote internationale media-aandacht voor deze moordaanslag. Ook het kabinet en de volksvertegenwoordiging lieten zich niet onbetuigd en gaven hun mening. Deze moordaanslag was na de eerdere moord op advocaat Van Wiersum een definitieve ‘wake up call’ om forse stappen te zetten tegen de zwaar georganiseerde criminaliteit. Zou je denken…

Ondermijning
“Het is eens te meer duidelijk geworden dat de criminele wereld zich heeft ingegraven in de Nederlandse samenleving en daarbij schaamteloos allerlei vormen van geweld en ondermijning aan de dag legt. Na jarenlang wegkijken door de politiek, ontkennen dat Nederland de kenmerken van een narcostaat heeft en de bovenwereld steeds meer onder invloed komt van criminelen, zou je verwachten dat er snel antwoord volgt vanuit de politiek en het (demissionaire) kabinet”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Extreem beroep op politiemensen
“Niets is minder waar. De zomervakantie brak aan en het bleef oorverdovend stil. Geen vervolgmaatregelen en investeringen om de zwaar georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Als je er met een cynische blik naar zou kijken, dan zou je kunnen zeggen dat dit typisch voor Nederland is: grote woorden, geen daden. Wel zien wij dat er zoals altijd een extreem beroep op politiemensen wordt gedaan.” Er is tot op de dag van vandaag fors opgeschaald bij de politie, onder andere als het gaat om het bewaken en beveiligen van een groot aantal personen. Politiemensen begrijpen dat dit nodig is en willen uiteraard hun werk doen. Tegelijkertijd zien en voelen collega’s ook dat dit op de lange termijn niet vol te houden is als maatregelen vanuit de politiek uitblijven.

Zwaar onderbezet
De politie is zwaar onderbezet en dat zal de komende tijd niet minder worden. Het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren om nieuwe politiemensen te werven en op te leiden is enkel vanuit een financieel oogpunt (kostenbesparing) benaderd. Kort gezegd komt dat er op neer dat eerst een grote groep politiemensen moet zijn vertrokken, voordat nieuwe mensen worden geworven en opgeleid. Tussen het moment van vertrek van een politiemedewerker en het daadwerkelijk kunnen inzetten van een nieuwe collega zit ongeveer drie jaar. En dat geldt voor maar liefst 17.000 functies (in de komende 5 jaar) in het operationele politiewerk. Een pijnlijke situatie waar de ACP jarenlang meermaals voor heeft gewaarschuwd. Los daarvan zien we dat de huidige zorgwekkende situatie in Nederland niet of nauwelijks wordt aangepakt.

Fundamentele aanpak nodig
Ook Italiaanse politiemensen, officieren van justitie en rechters hebben zich onlangs – niet voor het eerst – uitgesproken over de situatie in Nederland en de aanpak die nodig is. Zij zien hoe Nederland meer en meer te maken krijgt met maffia-organisaties uit diverse landen en waarschuwen ervoor dat deze situatie zonder fundamentele aanpak van het probleem zal verergeren. Daarnaast is voor Nederlandse politiemensen duidelijk dat de huidige wetgeving onvoldoende is. Aanvullende wetgeving is nodig om zware georganiseerde criminaliteit aan te pakken en terug te dringen tot beheersbare proporties. Verder is een structurele financiële injectie nodig om tot een succesvolle aanpak te kunnen komen.

Financiële investering en aanvullende wetgeving
De ACP is ervan overtuigd dat het uitblijven van concrete maatregelen ertoe zal leiden dat de situatie van kwaad tot erger wordt. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “Wegkijken kan niet meer: het is een kwestie van willen en weten of de politiek en het kabinet nu eindelijk stappen gaan zetten.” De ACP pleit onder andere voor invoering van de Italiaanse anti-maffia wetgeving. Dit geeft de politie, het openbaar ministerie en andere opsporingsdiensten meer mogelijkheden om zware georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Denk daarbij aan een aanpassing van het detentieregime waardoor het runnen van criminele organisaties niet meer kan, de aanpak van crimineel geld en bezit op naam van derden en een betere regeling voor kroongetuigen.

Daarnaast is een structurele financiële investering van 400 miljoen euro noodzakelijk, ten behoeve van extra rechercheurs en extra politiemensen op straat voor de langere termijn én de doorontwikkeling van ICT-systemen voor informatie-uitwisseling. Dit staat los van de investeringen die de strafrechtketen en het bestuur aan een nieuw kabinet vragen (600 miljoen euro), waaronder ook investeringen in cybercriminaliteit en meer rechters en officieren van justitie.

Gelet op de extra budgetten die het kabinet heeft toegekend aan sectoren zoals het onderwijs, zou een investering in de veiligheid en leefbaarheid van de Nederlandse burgers ook geen probleem moeten zijn. Een investering ook in Nederland als land dat bijdraagt aan de internationale veiligheid en rechtsorde. Het is nu of nooit aan de politiek om de daad bij het woord te voegen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN