Achterban VCP buigt zich over uitwerking pensioenakkoord

Achterban VCP buigt zich over uitwerking pensioenakkoord

15 jun 2020, pensioen

Eind vorige week (vrijdag 12 juni) hebben het kabinet, werkgevers en vakcentrales de gesprekken afgerond over de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. De Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij de ACP is aangesloten, legt het resultaat van de gesprekken deze week voor aan de achterban. Voor de ACP betekent dit dat het bondsbestuur, vertegenwoordiging van leden, zich woensdag over de uitkomst buigt en de VCP van een advies zal voorzien.

Op basis van de adviezen van alle aangesloten bonden neemt de VCP naar verwachting donderdag een definitieve beslissing over het bereikte resultaat van de gesprekken over een nieuw pensioenstelsel.

Webinar

Hieraan voorafgaand heeft de VCP op woensdag 17 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur een webinar georganiseerd voor leden van de aangesloten bonden. Tijdens het webinar is een toelichting gegeven op de uitkomsten van het pensioenoverleg en was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Je kunt dit terugkijken op de VCP-site.

De grote lijnen van het pensioenakkoord werden vorig jaar juni afgesproken, na ruim 10 jaar onderhandelen en actievoeren. Het akkoord bevat onder meer afspraken over de AOW en zwaar werk en geeft richting aan een nieuw pensioenstelsel. Het kabinet, werkgevers en vakcentrales spraken de afgelopen maanden verder met elkaar over de uitwerking van dit akkoord. De vakcentrales namen onder meer plaats in een stuurgroep om erop toe te zien dat het nieuwe pensioenstelsel niet tot versobering leidt.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN