ACP | Politievakbond ACP

ACP: 7-puntenplan aanpak ICT-problemen politie

De afgelopen dagen is veel commotie ontstaan over de werking en betrouwbaarheid van de Basisvoorziening Handhaving (BVH) binnen de politiekorpsen. De (ICT-)situatie is op dit moment zo urgent dat het noodzakelijk is om ingrijpende maatregen te nemen om zodoende de veiligheid van de collega?s te garanderen. Daarom moet het systeem zo snel mogelijk op een aanvaardbaar niveau komen.

Om dit te bewerkstelligen heeft de politievakbond ACP een 7-puntenplan opgesteld. Dit 7-puntenplan wordt zowel met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), leden van de Tweede Kamer als andere betrokken partijen besproken.
De zeven punten van de ACP:
1.  De minister van BZK dient meer en nadrukkelijker regie uit te oefenen op het Korpsbeheerdersberaad (en de Raad van Korpschefs) en het functioneren van de vtsPN en de realisatie van de te ontwikkelen ICT-systemen.
2. Er dient een onafhankelijk onderzoek gedaan te worden (bijv. onder regie van de minister van BZK) naar de houdbaarheid en betrouwbaarheid van de huidige ICT-systemen om te kunnen bepalen of en in hoeverre deze levensvatbaarbaar zijn binnen de gestelde eisen.
3. Er dient een onafhankelijk onderzoek ingesteld te worden naar de oorzaken die ten grondslag liggen aan deze situatie. Het gaat daarbij niet alleen om de technische- en managementkant, maar ook om de functionaliteit van besturing in het politiebestel.
4. De ACP is er (nog) niet van overtuigd dat met de nieuwe bestuursstructuur zoals opgenomen in de nieuwe Politiewet dit soort problemen in de toekomst wordt voorkomen. De uitkomsten van het in punt 3 genoemde onderzoek dienen betrokken te worden bij het tot stand komen van de nieuwe bestuurstructuur van de politie.
5. Het Korpsbeheerdersberaad dient zo spoedig mogelijk alle noodzakelijke besluiten te nemen om de werking en betrouwbaarheid van het systeem op een aanvaardbaar niveau te brengen. Wat de ACP betreft worden de benodigde middelen hiervoor in mindering gebracht op de bezuinigingen op de politie.
6. Daar waar regionaal maatwerk binnen de ICT-systemen leidt tot problemen in de werking en betrouwbaarheid dient dat tot het uiterste minimum beperkt te worden. Met andere woorden: harmonisatie en standaardisatie zijn het uitgangspunt in dergelijke situaties. Zoals gesteld onder punt 1 ligt de regie hierop bij de minister van BZK.
7. Er dienen noodscenario?s ontwikkeld te worden om de veiligheid van de collega?s en burgers zo goed mogelijk te garanderen in geval van uitval van systemen. Deze maatregelen moeten op een zo kort mogelijke termijn aan politiemensen bekend worden gemaakt. Wederom conform punt 1 van het hierboven gestelde.
De ACP is bezorgd over de ontstane situatie. Door technische problemen ontstaat er achterstand bij het importeren van de data, terwijl hieruit juist informatie wordt gehaald die essentieel is voor de veiligheid van burgers en politiemensen. Op basis van deze informatie worden bijvoorbeeld keuzes gemaakt over inzet van politiemensen, of over de prioriteit die aan een melding gegeven wordt. Kortom; een systeem dat goed werkt staat aan de basis van kwalitatief goed politiewerk. Voor het belang hiervan kan niemand zijn ogen sluiten.
Zwartboek BVH
De problemen met de BVH zijn overigens niet van de laatste week. Al maanden volgt de ACP de ontwikkelingen op dit gebied. Politiemensen uit het hele land meldden hun praktijkproblemen met de BVH. Hiervan maakte de ACP een zwartboek, dat vorige week (net voor het ontstaan van de acute problemen in Noord en Oost Nederland) door voorzitter Gerrit van de Kamp is uitgereikt aan het Korpsbeheerdersberaad.
Meldpunt ICT
Het gaat de ACP er niet alleen om de onvolkomenheden in het systeem aan te kaarten. Als verantwoordelijke vakbond willen we ook meedenken als het gaat om oplossingen. Daarom heeft de ACP actief medewerking verleend aan het onderzoek van de evaluatiecommissie BVH onder leiding van korpschef Rookhuijzen. Sinds deze week is er via onze site een meldpunt ICT ingesteld waar collega?s hun klachten, zorgen en oplossingen over het systeem kenbaar kunnen maken. Hier wordt inmiddels door politiemensen uit het hele land gebruik van gemaakt. Hoewel we collega?s erop wijzen dat zij deze boodschap ook in het korps en bij de OR neerleggen, creëert de ACP met dit meldpunt een onafhankelijke plek van waaruit, anoniem, de meldingen doorgegeven worden aan het ministerie van BZK.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.