ACP | Politievakbond ACP

ACP: ?Aanvalsplan bureaucratie buitengewoon ambitieus?

Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie (V&J) heeft op woensdag 16 februari zijn plan van aanpak om de bureaucratie bij de politie terug te dringen gepresenteerd aan de politievakbonden. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp was daarbij aanwezig en noemt het plan van de minister ?buitengewoon ambitieus?. Voor de ACP staat voorop dat eventuele wijzigingen niet ten koste mogen gaan van de rechtspositie van politiemensen.

Eind vorig jaar liet minister Opstelten weten dat hij de administratieve last voor een politieman/-vrouw met 25 procent wil verminderen. De bewindsman gaf toen al aan dat hij het mes wilde zetten in het aantal formulieren en protocollen dat politiemensen nodig hebben voor hun werk. Zo zou er door middel van standaard procedures meer snelheid moeten komen in strafzaken, zoals winkeldiefstal, vernieling, bedreiging en drugsoverlast. Ook moeten aangifteprocedures eenvoudiger worden. Het plan van aanpak en de aanbiedingsbrief van het ministerie van Veiligheid & Justitie zijn onderaan deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

Arbeidsvoorwaarden politiemensen

De ACP heeft de minister op voorhand laten weten dat eventuele wijzigingen geen verslechtering van de rechtspositie van politiemensen in mag houden. ?De arbeidsvoorwaarden van politiemensen mogen niet het kind van de rekening worden?, aldus Gerrit van de Kamp. De ACP zal dan ook zeker nader overleg voeren met de minister over dit onderwerp om te komen tot goede afspraken. Als vanzelfsprekend zal de ACP in de nieuwe CAO-onderhandelingen de belangen van haar leden vooropstellen.

Extra aandachtspunten

Uit het aanvalsplan van het ministerie van Veiligheid & Justitie blijkt in ieder geval dat de politie veel administratieve taken verricht voor partners. De ACP is van mening dat deze taken niet of slechts beperkt bij de politie thuishoren en dat daar dus kritisch naar moet worden gekeken. Denk aan het veelvoudig kopiëren van processen-verbaal voor het Openbaar Ministerie en de administratieve last voor het toepassen van een huisverbod door de burgemeester. Daarnaast heeft de ACP geconstateerd dat er belangrijke aandachtspunten ontbreken in het aanvalsplan van de minister. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat diverse soorten wetgeving, zoals de Wet politiegegevens, Wet op de privacy en de Wet openbaarheid van bestuur, tot enorme onnodige administratieve lasten leiden. De ACP pleit voor evaluatie van deze wetgeving met als doel de administratieve lasten binnen deze wetgeving te verlichten, zonder de rechten van burgers te beperken.

Nieuwe wetgeving

Wat de ACP betreft moet het plan van aanpak niet alleen gericht zijn op het beperken van de huidige bureaucratie. Ook beperking van de administratieve last in de toekomst is van groot belang. Daarom pleit de ACP er voor om, voordat nieuwe (internationale) wetgeving wordt ingevoerd, een zogenoemde ?impact analyse? uit te voeren. Deze analyse moet inzicht geven in de personele, administratieve en financiële gevolgen voor de politie. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat nieuwe wet- en regelgeving niet ten koste mag gaan van de operationele capaciteit en geen verhoging van de administratieve last tot gevolg heeft. Als dat wel het geval is, dan moet de politie daarvoor worden gecompenseerd in menskracht of geld. De ACP zal de minister dringend adviseren om deze aandachtspunten mee te nemen in het plan van aanpak om de bureaucratie terug te dringen.

Platform Bezorgde Dienders

Ook het Platform Bezorgde Dienders, dat aandacht vraagt voor de verregaande verschraling van het politiewerk en de veiligheid van agenten en burgers, heeft zich de laatste maanden bezig gehouden met dit onderwerp. Met succes hebben de collega?s van dit platform verschillende verbeterpunten naar voren gebracht bij het Openbaar Ministerie en het ministerie van Veiligheid & Justitie. Zij zullen als klankbord dienen bij de uitvoering van de plannen om de bureaucratie bij de politie terug te dringen. De ACP steunt en ondersteunt deze ontwikkeling van harte.
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.