ACP | Politievakbond ACP

ACP, ANPV en VMHP vragen korpschef bureaucratie tegen te gaan

Vanmiddag boden de politiebonden ACP, ANPV en VMHP korpschef Erik Akerboom een enorme stapel papier aan. De stapel staat symbool voor de onnodige bureaucratie waar collega’s mee te maken hebben. Daarbij overhandigden de bonden 9 concrete aanbevelingen om deze bureaucratie in 2017 aan te pakken.

Uit een ledenenquête die de drie bonden afgelopen zomer hielden, bleek dat er te veel geld wordt besteed aan zaken die zich laten samenvatten als onnodige bureaucratie. De bonden vinden dat de werkgever zich dat niet kan permitteren. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “De Nationale Politie heeft structureel te weinig financiering om het vele werk dat er ligt op te pakken of om in te spelen op de nieuwe veiligheidssituatie. Willen we daar met z’n allen wat aan doen, dan moet de organisatie ook haar goede wil tonen en zelf een efficiëntieslag maken.” De voorzitters presenteerden de 9 aanbevelingen als voornemen voor het nieuwe jaar. Akerboom liet weten ermee aan de slag te gaan.

Negen aanbevelingen

De aanbevelingen die door de ACP, ANPV en VMHP zijn gedaan, lopen van overhead en administratieve lasten tot betere afstemming. Stuk voor stuk komen ze voort uit signalen die collega’s in de enquête gaven.

 1. Verminder administratieve lasten
  Verantwoorden van uren en reizen en vastlegging kost collega’s onnodig veel tijd. Door op korte termijn te investeren in automatisering (zoals bodycams en MEOS) kan er op langere termijn meer blauw op straat komen.
 2. Laat geen werk doen door externen als daar intern al collega’s voor beschikbaar zijn
  Deelnemers aan de enquête vinden dat de expertise van politiemedewerkers niet voldoende wordt benut. In plaats daarvan haalt de werkgever veel kennis extern. Dure onderzoeken door adviesbureaus kunnen worden beperkt tot het noodzakelijke.
 3. Regel lokale benodigdheden alleen centraal als dat logisch is
  Lokale benodigdheden worden centraal (Europees) aanbesteed/gehuurd en gereserveerd (bijv. gebak, bloemen, lunchpakketten, teamdagen, locaties, burger-huurauto’s en kleine reparaties. Deelnemers aan de enquête ervaren dit als duurder, inflexibel en kwalitatief minder. Kwaliteit lokale uitvoering van centrale contracten kan beter (bijv. schoonmaak werkplekken, klein onderhoud panden, onderhoud voertuigen). Hoewel met de centralisatie veel geld bespaard wordt, ervaren collega’s in de eenheden dat de kwaliteit van de ondersteuning achteruit is gegaan en de korte lijnen.
 4. Stem de operationele behoefte en technische oplossingen beter op elkaar af
  De operationeel specialist dient de functionele behoefte te bepalen, de technisch specialist de technische oplossing en de beleidsfunctionaris de beleidskaders waarbinnen de technische oplossing dient te worden gerealiseerd. Vooral bij de ICT werkt dit momenteel onvoldoende.
 5. Investeer in ‘Het Nieuwe Werken’
  Door centralisatie en concentratie ontstaan veel kostbare reisbewegingen en parkeerproblemen die door ‘Het Nieuwe Werken’ kunnen worden beperkt.
 6. Maak door een evenwichtiger leeftijdsopbouw optimaal gebruik van de kwaliteit en ervaring van politiemensen
  De gemiddelde leeftijd van de politiemedewerker is relatief hoog en de arbeidsorganisatie daardoor duur. Er zijn voor oudere collega´s weinig mogelijkheden om vervroegd uit te stromen. Het beter in balans brengen van de arbeidsorganisatie zal in eerste instantie geld kosten (uitstroom regelingen, nieuwe instroom, opleiden, werving en selectie, preventie ziekteverzuim, ontwikkeling leiderschap) maar op langere termijn structureel geld besparen en de output verbeteren.
 7. De verhouding tussen overhead en uitvoering is nog niet in balans.
  Door kritisch te kijken naar bijvoorbeeld ´dubbelingen´ van taken en werkzaamheden die zowel op nationaal als op eenheidsniveau worden uitgevoerd, kan de overhead wellicht verder teruggebracht worden. De capaciteit die dit oplevert, kan ten goede komen aan de uitvoering.
 8. Schrap nutteloze informatie-uitwisseling
  Van te veel vergaderingen, cursussen en informatie is de meerwaarde niet duidelijk. Beperk vergaderingen en lunches, hei-dagen, cursussen, dure folders en het buiten de deur vergaderen.
 9. Vervang faciliteiten alleen wanneer nodig en verbouw geen politiepanden als al duidelijk is dat dit op een later moment nogmaals wordt gedaan
  Apparatuur (bijv. ICT, sommige voertuigen) en meubilair dat wordt vervangen kan soms nog wel langer mee. Hierbij moet worden aangetekend dat versobering in veel gevallen al rigoureus is toegepast. Het is daarom belangrijk scherp te kijken waar nog bespaard kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van de arbeidsvreugde. Veel politiepanden staan op een dure A-locatie i.p.v. aan de rand van steden. Kijk, waar nodig in samenspraak met het lokale gezag, kritisch of dit wel nodig is. Voorkom dat gebouwen eerst worden verbouwd en daarna alsnog worden afgestoten.

Coalitie voor Veiligheid

De ACP, ANPV en VMHP zetten zich met andere bonden uit de veiligheidssector in voor structurele investeringen in veiligheid om zo de sector weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.