ACP | Politievakbond ACP

ACP boekt morele overwinning in LFNP-beroepszaken

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 22 januari 2015 uitspraak gedaan in een aantal door de ACP aangespannen LFNP-zaken. De rechtbank stelt dat de Nationale Politie onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de hardheidsclausule niet is toegepast. Met die clausule kan worden afgeweken van de transponeringstabel als er sprake is van ‘onbillijkheden van overwegende aard of van een bijzondere situatie’. Reden voor de rechtbank om de in november behandelde beroepszaken gegrond te verklaren.

De uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de in november behandelde LFNP-zaken sluit grotendeels aan bij de uitspraken die de afgelopen maanden al door meerdere rechtbanken in andere LFNP-zaken zijn gedaan. Het matchingssysteem staat wat hen betreft niet ter discussie; de regels over de matching en de transponeringstabel zijn niet zodanig gebrekkig, dat de op grond daarvan genomen matchingsbesluiten moeten worden vernietigd. Die blijven dus in stand.

Hardheidsclausule

Wat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant zegt over de toepassing van de hardheidsclausule is nieuw in de reeks uitspraken. Die clausule is opgenomen in de LFNP-regelgeving. Op die manier kan de werkgever afwijken van de transponeringstabel, als er sprake is van ‘onbillijkheden van overwegende aard of van een bijzondere situatie’. De meeste collega’s voor wie de ACP en de andere bonden een zaak hebben aangespannen, doen een beroep op die hardheidsclausule omdat hun takenpakket ‘verschraalt’.

Te kort door de bocht

De werkgever wijst dit stelselmatig af. Die stelt dat ‘verschraling’ van het takenpakket van bepaalde medewerkers komt door de manier van matchen en dat dit geen uitzondering rechtvaardigt. Dat vindt de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te kort door de bocht. Dat zou namelijk betekenen dat de hardheidsclausule nooit toegepast hoeft te worden. De korpschef moet beter onderbouwen waarom een beroep op de hardheidsclausule wordt gepasseerd. Omdat dit niet is gebeurd in de in november behandelde zaken, verklaart de rechtbank deze beroepen gegrond.

De korpschef krijgt de opdracht een nieuw besluit te nemen met een duidelijke motivatie op dit punt. Of het uiteindelijk voor de collega’s in kwestie iets oplevert, is dus nog onzeker. De rechtbank Zeeland-West-Brabant benadrukt overigens dat de hardheidsclausule niet is bedoeld om diegenen te helpen die geen functieonderhoud hebben aangevraagd. En dat deze clausule ook niet is bedoeld om gevolgen te herstellen voor situaties die vooraf werden onderkend.

Update hoger beroep LFNP-zaken

De ACP is tevreden over de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant al is er nog een lange weg te gaan in het LFNP-traject. Voor een aantal zaken die door de verschillende rechtbanken ongegrond zijn verklaard, is inmiddels hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep. De eerste LFNP-zaken in hoger beroep worden op 16 april behandeld. De uitspraken in die zaken zullen bepalend zijn voor alle lopende LFNP-zaken.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.