ACP | Politievakbond ACP

ACP: ‘Breng met staatscommissie veiligheidscomplex in beeld’

De ACP heeft gisteren (donderdag 5 september) in een hoorzitting gepleit voor het instellen van een Staatscommissie met als opdracht het totale speelveld en de werking van het veiligheidscomplex in beeld te brengen. Deze commissie krijgt wat de ACP betreft de opdracht advies uit te brengen over de wijze waarop de inrichting van het veiligheidsdomein wordt vormgegeven. Concreet betekent het dat zij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokken partijen in kaart brengt en hoe de inbedding in de democratische rechtsstaat en staatsbestel vorm krijgt.

De hoorzitting was een vervolg op de brief van 1 juli 2013 van de Minister van Veiligheid en Justitie als reactie op de roep van Tweede Kamerleden om te komen met een visie op toezicht en handhaving in Nederland. Voor meer informatie hierover, lees hier het eerder gepubliceerde artikel.

‘Verrommeling’

De ACP constateert dat in de afgelopen decennia veel partijen  relatief stilzwijgend  en/ of sluipenderwijs een rol hebben genomen en gekregen in het veiligheidsdomein. Er was geen sprake van een duidelijke centrale regie op deze ontwikkelingen. Inmiddels zijn er zoveel publieke en private partijen actief in het veiligheidsdomein, dat gesproken kan worden over ‘verrommeling’ van de sector. ACP-voorzitter Van de Kamp: “De verrommeling van het veiligheidsdomein heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de aanleiding van het wetgevingstraject Nationale Politie. Deze verrommeling kan onder meer leiden tot inefficiëntie in de aansturing en uitvoering door coördinatieproblemen. Ook leidt dit tot onduidelijkheid voor burgers. In het belang van haar leden vindt de ACP dat er een samenhangende visie moet ontstaan op de totale veiligheidskolom. Visie op de rol die elk van de afzonderlijke partijen daarin zou moeten spelen, op de manier waarop deze met elkaar samenwerken, op de kaders die daarbij zouden moeten gelden en op de democratische borging van het geheel. De verdeling van taken raakt direct de kern van wat het betekent politie te zijn.”

Staatscommissie

De Staatscommissie zou een jaar de tijd moeten krijgen deze opdracht uit te voeren waarna een fundamentele politieke discussie kan plaatsvinden. De ACP overweegt hiertoe verdere initiatieven te nemen gezien de urgentie die wij hieraan toekennen. Van de Kamp: “Als de Kamer besluit tot het instellen van de  door de ACP bepleitte Staatscommissie, is het niet logisch en wenselijk om in deze fase (wezenlijke) verandering aan te brengen in het  ‘geweldsmonopolie’ van de Staat en (verdere) privatisering van de politietaak.”

Toezichthouders en boa’s in het veiligheidsdomein

In de afgelopen decennia is er een toenemende vraag ontstaan naar toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Daarnaast is duidelijk geworden dat door de inzet van politie op andere domeinen er niet meer voldaan kan worden aan de behoefte die op dat punt bestaat. Het feit dat er inmiddels tienduizenden toezichthouders en boa’s actief zijn, is voor de Politievakbond ACP een gegeven. Wel zijn wij van mening dat de werkzaamheden en inzet van de boa’s in overleg en onder regie van de politie dienen plaats te vinden.
Klik hieronder op de link voor het volledige document met de ACP-bijdrage aan het rondetafelgesprek.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.