ACP | Politievakbond ACP

ACP: ?Geestelijke verzorging van belang voor politiesector?

Geestelijke verzorging bij de politie is belangrijk voor goede prestaties en tevredenheid op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP). De ACP onderschrijft deze conclusie. ?Geestelijke verzorging is van belang voor de politiesector. Zeker gezien het gegeven dat politiemensen een zwaar en risicovol beroep hebben?, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Al in 1999 vond, in opdracht van de politievakbonden, een onderzoek plaats naar de behoefte aan professionele geestelijke verzorging bij de politie. In navolging van dit onderzoek stelden enkele korpsen een geestelijk verzorger aan. Ook werd in de CAO 2005-2007 de afspraak opgenomen dat elk korps een professionele voorziening voor geestelijke verzorging zou instellen. In de praktijk kwam hier echter weinig van terecht. Daarom bracht de ACP het onderwerp vorig jaar onder de aandacht van de SAOP. Zij heeft het project opgepakt en is in 2009 met een nieuw onderzoek gestart, opgedeeld in twee fases.

Raad van Korpschefs

De eerste fase van het onderzoek is uitgevoerd. Het ging hierbij om een weergave van de feitelijke situatie. In een tussenrapport (zie onderaan dit artikel) zijn onder meer de belemmeringen en kansen in kaart gebracht voor invoering van een professionele voorziening voor geestelijke verzorging binnen elk korps. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd in de korpsen, met vier geestelijk verzorgers werkzaam bij de politie en met een aantal deskundigen. De Raad van Korpschefs was betrokken bij de opzet en uitvoering van het project en heeft positief gereageerd op de eerste onderzoeksresultaten en aanbevelingen. De RKC is van mening dat geestelijke verzorging binnen elk korps tot stand gebracht kan worden en dat centrale aansturing daarbij niet noodzakelijk is. Zij heeft bovendien aangegeven open te staan voor verdere discussie.

Tweede fase

De ACP wil graag uitvoering gaan geven aan de aanbevelingen uit het tussenrapport. Zij wacht echter een reactie af van de minister van Binnenlandse Zaken. Onderaan dit artikel kun je het format downloaden met daarin de vragen die de ACP aan de minister heeft gesteld over dit onderwerp. Zodra de ACP antwoord krijgt, zal de SAOP van start gaan met de tweede fase van het onderzoek. In deze fase staan praktijkexperimenten centraal. Bij drie verschillende korpsen zal een voorziening voor geestelijke verzorging ingevoerd worden. Daarna wordt gekeken of en hoe deze voorziening landelijk bij de politie doorgevoerd kan worden.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.