ACP-lid in bezwaar tegen terugvordering te veel ontvangen loon

ACP-lid in bezwaar tegen terugvordering te veel ontvangen loon

27 jul 2021, Inkomen

ACP-lid Petra wordt ineens geconfronteerd met een terugvordering: zij moet een deel van haar salaris terugbetalen. Petra is het daar niet mee eens en neemt contact op met een jurist van de ACP.

Petra werkt al jaren bij de politie en wil graag ervaring opdoen in de opsporing. Dankzij een leerwerkplek krijgt zij die kans. Zij heeft het naar haar zin en praktisch gezien verloopt alles naar wens. Maar dan krijgt Petra achteraf ineens het bericht dat over de hele periode van haar leerwerkplek te veel loon aan haar is uitbetaald. Het gaat om 2,5 jaar en Petra moet een bedrag van ruim € 4.500,- terugbetalen. Zij vraagt zich af of dit terecht is.

Minder terugbetalen

Helaas voor Petra blijkt terugvordering inderdaad terecht. Dat het korps de fout heeft gemaakt om te veel loon te betalen, verandert daar niets aan. Petra moet terugbetalen. Met de leerwerkplek heeft Petra namelijk haar oude functie behouden, omdat het om een tijdelijke tewerkstelling ging. Dit betekent dat zij niet meer dan het salaris van haar eigen functie had moeten ontvangen. Er mag echter maar tot maximaal twee jaar te veel ontvangen loon worden teruggevorderd (op voorwaarde dat je zelf geen onjuiste informatie hebt verstrekt). Daarom start de ACP samen met Petra een bezwaarprocedure. Uiteindelijk hoeft Petra een minder hoog bedrag terug te betalen en er wordt een betalingsregeling getroffen.

Loonstrook binnen? Let hier op!

Te veel ontvangen loon moet je in principe terugbetalen, ongeacht wie de fout maakt. Daarom is het belangrijk om je loonstrook goed te controleren als er iets wijzigt in je dienstverband.* Check of de betaling klopt met de afspraken die zijn gemaakt en doe navraag als je dit zelf niet kunt beoordelen. Of het nu gaat om een leerwerkplek, ouderschapsverlof, verandering in een toelage of iets anders. Als je dan een fout constateert, dan kun je deze schriftelijk (ook per e-mail) melden bij HRM van de politie. Daarmee kun je de periode dat het korps om terugbetaling mag vragen tot zes maanden beperken. Als het korps langer dan zes maanden na de melding de fout herstelt, dan is dat te laat en hoef je over die periode niet meer terug te betalen. Doe dit wel binnen zes weken na de loonbetaling, voordat de bezwaartermijn is verstreken.

* Vergeet niet ook de wijziging van je aanstellingsbesluit te controleren en houd ook hierbij de bezwaartermijn van zes weken in de gaten!

In verband met privacy is de naam in dit verhaal gefingeerd. Er kunnen geen rechten aan deze casus worden ontleend.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN