ACP | Politievakbond ACP

ACP maakt effecten invoering Nationale Politie inzichtelijk

De ACP ziet de grote voordelen van de Nationale Politie, maar heeft onder meer op basis van gesprekken met collega’s op de werkvloer ook steeds aangegeven dat zij kanttekeningen plaatst bij de invoering van het nieuwe politiebestel. Om de effecten zichtbaar te maken, nu de NP een feit is en wordt ingericht, stelt de ACP regelmatig een thema centraal en de daaraan gekoppelde knelpunten. Het allereerste thema is de roosterplanning binnen de nieuwe regionale eenheden. Is de planning bij de Nationale Politie, gezien de robuuste basisteams die totaal niet op sterkte zijn, überhaupt rond te krijgen?

De robuuste basisteams komen bij de Nationale Politie uit op een ratio 1:7. Dit betekent dat er 7 fte?s nodig zijn om 24 uur per dag, 7 dagen in de week een collega ter beschikking te hebben. Uit een aantal toetsingen, zowel intern als extern, is vorig jaar al gebleken dat dit aantal volstrekt ontoereikend is voor alle taken die in een basisteam moeten worden verricht. Denk aan de ME, evenementen, onderzoek, noodhulp, IBT, etc. Er is dus een ingrijpende ophoging van de hoeveelheid collega?s nodig om de robuuste basisteams echt robuust te maken. Ook moeten er keuzes worden gemaakt over hoe de capaciteit wordt ingezet. De ACP heeft de afgelopen maand (januari) in verschillende regionale eenheden aan planners de vraag voorgelegd welke ervaringen zij hebben of voorzien rond de ontoereikende robuuste basisteams. Uit deze inventarisatie zijn onderstaande knelpunten duidelijk naar voren gekomen.

Knelpunten

 • Roosters worden rondgemaakt, maar dan is de politiecapaciteit zogezegd tot het bot uitgekleed.
 • Omdat er ‘weinig vet meer op de botten zit’, is er weinig ruimte voor zogenoemde niet-geprioriteerde zaken.
 • De nieuwe robuuste basisteams hebben in veel gevallen een halvering van de beschikbare capaciteit in de noodhulp tot gevolg. Dit heeft grote consequenties voor de veiligheid van collega’s, burgers en het kunnen uitvoeren van de taken zoals vastgelegd in de Politiewet.
 • Wijkagenten horen het grootste deel van hun tijd in de wijk aanwezig te zijn. Dit principe staat nu al zwaar onder druk. Doordat deze collega’s veel moeten bijspringen in de noodhulp en in de weekenden, zijn zij veel minder in staat zaken aan de voorkant op te lossen. Hierdoor neemt ook de druk op de noodhulp weer toe.
 • Onbalans tussen privé en werk wordt nog groter.
 • Er is een bepaald percentage van de operationele sterkte beschikbaar voor opleidingen. Die capaciteit wordt dit jaar grotendeels opgeslokt door de opleiding op het nieuwe vuurwapen. Hierdoor is er beperkt ruimte voor overige opleidingen wat rechtstreeks invloed heeft op de continuïteit van veel andere politieprocessen. Dit creëert een probleem op de middellange termijn. De keuze om dit percentage te verhogen, heeft meteen invloed op de beschikbare capaciteit op de korte termijn. Deze wordt dan nog krapper.
 • De Politieacademie kijkt beperkt vooruit, terwijl het voor de politie belangrijk is om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen vaststellen wanneer collega?s in opleiding kunnen. Omdat dit op voorhand beperkt inzichtelijk is, is het moeilijk in te schatten hoeveel collega’s niet kunnen worden ingeroosterd. Dat verstoort uiteraard de planning. Daarnaast is de KNVB een grote verstoorder, omdat door diverse omstandigheden wedstrijden worden verplaatst in tijd of locatie.
 • De kennis in eenheden loopt terug. Ervaren planners en roosteraars kiezen namelijk voor andere functies.

Monitoring

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie (V&J) is net als de ACP van mening dat de voortgang van de Nationale Politie nauwkeurig moet worden gevolgd. De ACP zal bovengenoemde uitkomsten dan ook delen met de korpschef van de Nationale Politie en de Inspectie Veiligheid en Justitie die genoemde voortgang gaan monitoren. Voor de ACP is het van groot belang dat politiemensen hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. Dat betekent wel dat de robuuste basisteams moeten worden opgeschaald. Zo niet, dan worden de risico’s voor collega’s te groot en gaat het ten koste van de veiligheid van burgers.

ATH

De komende tijd staat het thema ATH centraal, ook een groot punt van zorg voor de ACP. Onderzoek onder ACP-leden met een AT-functie bracht eind vorig jaar al enkele problemen goed voor het voetlicht. De ACP heeft in haar advies over het inrichtingsplan Nationale Politie dan ook aangegeven dat de werkgever de toegevoegde waarde van de ondersteunende diensten bij de politie, zogezegd de smeerolie van de organisatie, niet over het hoofd moet zien.
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.