ACP | Politievakbond ACP

ACP: ‘Meer politie nodig om veiligheid te borgen’

Veiligheid staat aan de basis van een goed functionerende samenleving. Hoe belangrijk dat is, blijkt maar weer door de aanslagen in Parijs. In het borgen van de veiligheid spelen ACP-leden (politie en BOA’s) een belangrijke rol. Voor deze uitdaging staan niet alleen de veiligheidsprofessionals in Nederland, maar die in heel Europa en wereldwijd. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Onze leden zijn dé professionals als het gaat om veiligheid. Zij zijn de ogen en oren in onze wijken en staan elke dag klaar om onze veiligheid te borgen. Het hoort bij hun werk dat zij optreden bij problemen, waar anderen hard weglopen. Het is aan politiek en bestuur om hun gereedschap in handen te geven om de belofte van veiligheid aan de burger waar te maken.”

Op amper vijf uur rijden van Amsterdam, in Parijs, kwamen bij aanslagen 127 mensen om, waaronder 4 Franse politiemensen. De druk binnen de Nationale Politie loopt op. Er wordt hard en goed gewerkt door de Nederlandse politie. Een aanslag zoals in Parijs is begrijpelijkerwijs ook van invloed op het politiewerk. Achter het bureau en op straat wordt er met alle betrokken collega’s gewerkt aan een veiliger Nederland. Nu is het aan politiek en bestuur om deze collega’s hierbij optimaal te ondersteunen. Hierbij zijn wat de ACP betreft de volgende punten van belang:

Focus op werk in de wijken

Het politiewerk in wijken en buurten is essentieel om als politieorganisatie de veiligheid te kunnen borgen. De wijkagenten zijn de ogen en oren van de samenleving en leveren met hun belangrijke werk een waardevolle bijdrage. Dit werk moeten ze kunnen blijven doen. Druk op de roosters maakt dat werk van wijkagenten dreigt te moeten wijken voor andere inzet. Dit is, juist nu, onacceptabel. Om deze focus mogelijk te maken is het noodzakelijk de druk van de roosters af te halen. Met alles wat er op de politie afkomt, is er behoefte aan extra capaciteit. De ACP pleit voor in ieder geval 1.500 extra blauwe collega’s en 500 extra collega’s voor de recherche en ondersteuning. Ook heeft de ACP naar aanleiding van de eerdere aanslag op Charlie Hebdo in Parijs begin dit jaar een brief gestuurd aan het ministerie van V&J en de politietop met daarin vragen en aanbevelingen. De ACP wil duidelijkheid van het ministerie over wat er met deze vragen en aanbevelingen is gebeurd.

Verbeteren duidelijkheid, informatiepositie en bewapening

Collega’s op straat vragen om duidelijkheid in de operatie en hebben een betere informatiepositie nodig om hun werk te kunnen doen. Wat is hun handelingsperspectief? Wat verwachten we van onze politiemensen? Waar moeten zij rekening mee houden? Vragen die tot op het operationele niveau moeten worden beantwoord, en wel voordat zich incidenten voordoen. Verder zou het dragen van een dienstwapen in privétijd mogelijk moeten worden gemaakt. De ACP is er een voorstander van dat collega’s hier op vrijwillige basis voor kunnen kiezen. De korpschef moet (en kan) daarvoor toestemming verlenen. Ook is het voor de ACP duidelijk dat er nog eens kritisch moet worden gekeken naar vraagstukken op het gebied van bewapening, munitie en de getraindheid daarmee. Een belangrijk punt daarbij is dat de politiek moet kijken naar de huidige regels op het gebied van Europese aanbestedingsprocedures. Door die regels duurt het immers maanden of langer voordat nieuw materiaal kan worden aangeschaft. Die tijd hebben we niet tot onze beschikking, de procedure moet sneller en soepeler gaan verlopen.

Stopzetten bezuinigingen

Uiteraard is een goed functionerende en slim ingerichte politieorganisatie essentieel. De bezuinigingen op de politie moeten worden teruggedraaid. We kunnen niet enerzijds roepen om meer veiligheid en anderzijds van de politieorganisatie verwachten dat zij 500 miljoen euro bezuinigt.

Luister naar de professionals die de veiligheid in Nederland vorm geven. Zij kunnen hun werk doen, mits goed geïnformeerd, met voldoende mensen en de middelen die passend zijn bij hun werk in deze tijd.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.