ACP: ‘Politie laks in beheer en onderhoud schietbanen’

ACP: ‘Politie laks in beheer en onderhoud schietbanen’

27 feb 2018, gehoorschade

De politie gaat achteloos om met haar schietbanen. Dat stelt de ACP na recent onderzoek van de Inspectie SZW en meldingen van verschillende verontruste collega’s. Het schort aan beheer en onderhoud. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “De veiligheid en gezondheid van medewerkers op de schietbanen moet gegarandeerd zijn. Wij willen daarom dat alle schietbanen van de politie goed worden onderzocht op veiligheidsrisico’s. Ook is het noodzakelijk dat de schietbaan in Amsterdam uit voorzorg tijdelijk wordt gesloten.”

Afgelopen twee jaar meldden zich uit verschillende eenheden enkele schietinstructeurs en andere leden bij de ACP met ernstige gezondheidsklachten – gehoorschade en klachten aan de luchtwegen – die zij wijten aan hun werk op de schietbanen. Op basis daarvan deed de ACP een steekproef onder collega’s om te controleren of de schietbanen voldoen aan de geldende werkinstructie voor het beheer en gebruik van vuurwapenaccommodaties bij de politie. Dit bleek niet het geval. Het gros van de politieschietbanen zou volgens de collega’s die deelnamen aan de steekproef moeten worden afgekeurd op basis van de werkinstructie.

Zwaar verouderde instructie

De genoemde werkinstructie – in september 2015 vastgesteld na overleg met de bonden, werkgever en ministerie – moet garanderen dat de schietbanen veilig zijn om op te werken en voldoen aan de moderne veiligheidseisen. Bovendien zou iedere schietbaan jaarlijks gecontroleerd worden door een speciaal daarvoor ingestelde inspectiecommissie. Tot grote verbazing van de ACP wees navraag bij de korpsleiding uit dat de vastgestelde instructie niet is ingevoerd, maar ‘meegenomen wordt in de voorbereiding van nieuwe instructies’. In plaats daarvan wordt gewerkt met een zwaar verouderde instructie uit 1995. De schietbanen worden dus getoetst op basis van niet meer geldende voorwaarden. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de ACP om opheldering blijft vooralsnog onduidelijk waarom de geldende werkinstructie uit 2015 wordt genegeerd.

Melding bij Inspectie SZW

De ACP heeft de werkgever meerdere keren verzocht om de voorschriften na te leven. Resultaat bleef uit. Daarom diende de ACP eind vorig jaar een klacht in bij de Inspectie SZW die daaropvolgend onderzoek heeft gedaan op de schietbaan in Amsterdam; één van de schietbanen waarvan politiemensen melding hebben gemaakt in relatie tot klachten aan de luchtwegen. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. De Inspectie constateert dat de verplichte risicoanalyse van de politie op de Amsterdamse schietbaan niet voldoet aan de gestelde eisen en niet zorgvuldig is gedaan. In de risicoanalyse van de werkgever staat dat er geen sprake zou zijn van ongezond hoge geluidsniveaus en blootstelling aan (hoge) concentraties giftige dampen. De Inspectie daarentegen zegt dat die conclusie op verkeerde berekeningen is gebaseerd en onvoldoende onderbouwd. Bovendien stelt de Inspectie vast dat er onvoldoende aandacht is voor controle, onderhoud en voorlichting aan politiemedewerkers die gebruikmaken van de schietbaan.

Gezondheidsrisico’s

Uit het rapport van de Inspectie SZW en gesprekken die de ACP voerde met onder anderen schietinstructeurs blijkt welke risico’s op de loer liggen. Zo produceert de Walther P99Q – sinds enkele jaren het nieuwe dienstwapen van de politie – een harder geluid dan het vorige vuurwapen van de politie. Er is nooit onderzocht of de schietbanen en gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen hierop aangepast hadden moeten worden om gehoorschade te voorkomen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van de Inspectie naar de schietbaan in Amsterdam dat medewerkers onder andere niet worden voorgelicht over de risico’s van het gelijktijdig dragen van gehoorbescherming én de veiligheidsbril. Zo kan het pootje van de veiligheidsbril ervoor zorgen dat de gebruikte oordoppen (veel) meer geluid doorlaten dan veilig is, wat de kans op gehoorschade vergroot. Ook het risico op te hoge concentraties giftige dampen is aanwezig op de schietbaan in Amsterdam, omdat de metingen onzorgvuldig zijn uitgevoerd.

Aansprakelijk stellen

“De politie neemt het niet zo nauw met het beheer en onderhoud van haar schietbanen. Dat maakt de optelsom van alle signalen en het onderzoek door de Inspectie SZW naar de schietbaan in Amsterdam ons wel duidelijk”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. “De reacties van de werkgever tot nu toe, die suggereren dat er niets aan de hand is, geven totaal geen vertrouwen dat de gezond- en veiligheid van schietinstructeurs die hun werk doen op de schietbanen of collega’s die er trainen in goede handen is. Het getuigt niet van goed werkgeverschap en mogelijk zelfs van nalatigheid. Wij verkennen daarom de mogelijkheid om de werkgever aansprakelijk te stellen voor gevallen waarin collega’s daadwerkelijk gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg van het werken op de schietbaan.”

Dringend verzoek om sluiting schietbaan

De ACP wil dat de korpsleiding de schietbaan in Amsterdam onmiddellijk sluit, totdat onderzoek duidelijk maakt dat er geen gevaar (meer) bestaat voor de gezond- en veiligheid van collega’s. Daarnaast wil de ACP dat alle schietbanen van de politie in Nederland worden onderzocht om vast te stellen of deze voldoende veilig zijn. Daarbij moet worden getoetst aan de geldende werkinstructie in plaats van de zwaar gedateerde instructie uit 1995 en aan de geldende bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet. Geeft de werkgever hieraan geen gehoor, dan ziet de ACP zich genoodzaakt om de Inspectie SZW te vragen om onafhankelijke controles uit te voeren op alle schietbanen.

Ervaringen melden

Wil jij jouw ervaring over de veiligheid op de schietbanen van de politie met ons delen? Dat kan door een bericht te sturen naar ledencontact@acp.nl.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100