ACP: ‘Politiebonden staan sterker door samen te werken’

ACP: ‘Politiebonden staan sterker door samen te werken’

14 dec 2017, Over ACP

Voor de meeste aanwezige leden op de Algemene Vergadering van 13 december 2017 kwam de aankondiging dat politiebonden VMHP, ANPV en ACP formeel willen samenwerken niet als een verrassing. Zij stemden in met dit voorstel van het ACP-bondsbestuur. In de periode tot en met mei 2018 komen ook leden van politiebonden ANPV en VMHP bij elkaar om zich  hierover uit te spreken.

De bonden hebben hetzelfde beeld van hoe de politievakbond van de toekomst er moet uitzien. Dicht op de werkvloer met oog voor het vak en de professional die het uitvoert. Er bovendien aan bijdragen dat politiemensen hun maatschappelijke taak goed kunnen uitvoeren en zodoende bijdragen aan een veilige samenleving. De politiebonden helpen leden daarbij door op te komen voor hun persoonlijke en gezamenlijke belangen. Van het ondersteunen van een collega met een juridisch probleem tot het maken van afspraken met de werkgever én lobbyen richting bestuurders en maatschappij.

De politiebonden blijven onafhankelijk. Zij werken samen waar dat logisch is. Uiteraard op het gebied van grote dossiers zoals de komende cao-onderhandelingen en pensioen. Iedere organisatie die dat wil, kan deelnemen aan deze formele samenwerking. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “Wij geloven in samenwerken om elkaar te versterken. Als politiebonden hebben wij een heel natuurlijke verbinding via het vak en onze leden. De meeste collega’s die ik spreek vinden het formeel maken van deze samenwerking een logische stap en in het belang van politiemensen. Daar ben ik het van harte mee eens.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100