ACP stapt uit vakcentrale CNV

ACP stapt uit vakcentrale CNV

13 jan 2012, Over ACP

De ACP heeft haar lidmaatschap bij de vakcentrale CNV formeel per 1 juli 2012 opgezegd. De Algemene Ledenvergadering van de ACP heeft daar op 14 december 2011 bijna unaniem toe besloten. Belangrijkste reden is dat de ACP te weinig invloed heeft op het intern en extern beleid en de standpunten van het CNV op grote dossiers als het pensioenstelsel. Daarbij is onvoldoende ruimte voor de belangen van specifieke beroepsgroepen, zoals politiemensen. “Er is lange tijd getracht om op één lijn te komen, maar dit is helaas niet gelukt. Als politievakbond kies je dan voor de belangen van politiemensen”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Een andere reden voor het besluit is dat de ACP en het CNV verschillend over de vernieuwing van de verenigingskant van vakbonden denken. De christelijk-sociale identiteit van de ACP staat echter niet ter discussie en zal ook los van het CNV worden behouden. De dienstverlening aan leden is ook niet in gevaar. Hiervan wordt overigens een groot deel al zelfstandig of in samenwerking met andere partners verzorgd. De afspraken rondom de Belastingservice en scholing die samen met het CNV worden uitgevoerd, zullen tot 1 juli 2012 gewoon doorgang vinden.

Belangen politiemensen

“De ACP wil de belangen van politiemensen zo goed als mogelijk behartigen. Binnen de sector lukt dit. Als sterkste vakbond hebben wij daar een doorslaggevende stem. Binnen het CNV is dat anders. Daar is de ACP een kleine speler en zijn onze specifieke wensen voor politiemensen, zeker ten opzichte van het collectief van andere (grotere) bonden, vaak niet doorslaggevend. De meerwaarde van het lidmaatschap van specifiek het CNV beperkt zich daarmee tot de identiteit. Een identiteit die ook los van het CNV zal worden behouden. We kunnen ons nu alleen nog sterker maken voor politiemensen en hun beroepsinhoud en arbeidsvoorwaarden.”

Nadere informatie

Binnenkort zal de ACP haar leden nader informeren, bijvoorbeeld via het Politiebericht  van februari. De ACP zal leden ook tijdig informeren over veranderingen op het gebied van dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer samenwerkingsafspraken met andere aanbieders worden aangegaan (denk hierbij aan het verzorgen van opleidingen en trainingen).

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN