ACP: ‘Stel vakmanschap weer centraal’

ACP: ‘Stel vakmanschap weer centraal’

29 nov 2016, politievakgezond

Jarenlang voorzagen de ACP en vele anderen problemen in de personele reorganisatie. Maar ondanks alle kritiek en adviezen, werden de plannen van de toenmalige korpsleiding nagenoeg zonder aanpassing goedgekeurd. Deze plannen kwamen tot stand zonder enige noemenswaardige betrokkenheid van professionals in het veld. Nu de personele reorganisatie nagenoeg is afgerond, worden de gevolgen daarvan pijnlijk duidelijk. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de politieorganisatie het tij keert en de kennis en kunde van haar eigen mensen weer centraal komt te staan.

Een fors deel van de basisteams zijn op crepeersterkte, de opsporing worstelt met een gebrek aan personeel en middelen, de administratieve processen zijn onderbezet. Het aantal ziekmeldingen loopt de spuigaten uit en ook het aantal wijkagenten dat beloofd is aan de Tweede Kamer is nog steeds niet op niveau. Politiemensen zijn ondertussen loyaal aan de burgers en collega’s en tonen vakmanschap.

Tijd voor verandering

Het wordt tijd dat er echt iets verandert. De ACP neemt daar haar verantwoordelijkheid voor. Wij willen forse aanpassingen van de huidige organisatie en zullen daar bij de korpsleiding op aandringen. We betrekken daarbij collega’s vanuit hun vakmanschap. Die inbreng is cruciaal om tot goede aanpassingen en wijzigingen te komen. Na eerder doof te zijn geweest voor tegengeluid, MOET de werkgever ditmaal naar haar eigen mensen luisteren.

Gerrit van de Kamp: “De Tweede Kamer stelde de afgelopen week de vraag hoeveel er netto extra naar de politie is gegaan de afgelopen jaren. De reactie die minister daarop gaf, was tekenend. Het zou niet zuiver zijn om de plussen en de minnen bij elkaar op te tellen. Volgens de ACP zijn sommige dingen echter wél zo makkelijk als dat ze lijken: Zo is 1 + 1 is nog altijd twee. Kun je minder doen als er minder mensen beschikbaar zijn en lever je als samenleving iets in als je in totaal 60 miljard bezuinigd. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dus is het belangrijk om het te noemen zoals het is.”

De afgelopen jaren heeft de ACP regelmatig gesproken over de stand van het politieland. We hebben op alle niveaus herhaald dat het op deze manier niet verder kan. We hebben gewaarschuwd voor de crepeersterkte van de zogenoemde basisteams, verbeterplannen aangedragen, geadviseerd (al dan niet gevraagd) en beïnvloed (zie onderstaande artikelen). Gerrit van de Kamp: “De kracht van de politie als organisatie zijn de mensen op de werkvloer. Zij zijn de specialisten, zij weten wat er nodig is om Nederland veiliger te maken. Geef deze mensen dan ook hun vak terug! Houd op met die focus op cijfers.

Samen voor vakmanschap

Voor de ACP betekent het dat wij de komende periode in directe samenspraak met onze leden het gesprek aangaan met de korpsleiding. De Nationale Politie kan niet verder op deze manier. Een flink aantal onderdelen van de reorganisatieplannen moeten worden herzien (o.a. omvang basisteams, landelijke eenheid en beheer). Met als uiteindelijke doel dat het vakmanschap weer centraal komt te staan.

Burger wil zichtbare politie

Ook burgers vragen om veiligheid. Zij willen blauw op straat, maar ervaren juist dat de politie op grote afstand is komen te staan. Bureaus worden gesloten en er is te weinig tijd voor de wijkagent om zichtbaar te zijn in de wijk. Politiebureaus zijn er niet alleen om aangifte kunnen doen! Daarmee kunnen ze dus ook niet worden teruggebracht tot een kostenpost waarop bezuinigd kan worden. Dat is een misvatting en absurde versimpeling van de rol die deze politiebureaus hebben. Op de stelling “Mensen zien minder blauw op straat” reageerde de minister van Veiligheid en Justitie in het Algemeen Dagblad met “Ik hoor dat steeds minder”. Maar dat zegt niets. Het sluiten van politiebureaus is nog volop gaande. Oplettende burgers die hierover aan de bel trekken, weten inmiddels dat er niets met die kritiek wordt gedaan.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN