ACP steunt ‘betaalpolitie’

ACP steunt ‘betaalpolitie’

14 apr 2004, Werk

De Politievakorganisatie ACP stemt in met het voorstel van minister Remkes om betaalpolitie in te voeren. De ACP heeft hier al jarenlang voor gepleit. Uit het voorstel van de minister blijkt dat hij nu eindelijk een gedeeltelijke betaling wil invoeren voor de bovenmatige politie-inzet bij evenementen. Het is een goede zaak dat hij dit wil invoeren, maar de inkomsten die hieruit voortvloeien moeten volgens de ACP wel worden besteed aan de veiligheidszorg voor de burgers in die betrokken regio.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig sportwedstrijden en andere evenementen georganiseerd waarbij grote financiële bedragen op het spel staan. Deelnemende organisaties, soms beursgenoteerde multinationals met werknemers die miljonairssalarissen opstrijken, vonden het vanzelfsprekend dat de (bovenmatige) politiezorg rondom dit soort evenementen gratis was. Per wedstrijd of evenement kost dit een hoeveelheid politiezorg die niet in verhouding staat tot het maatschappelijk belang ervan. Het invoeren van betaalpolitie maakt daar voor een deel een einde aan.

De gewone politie-inzet zonder extra kosten voor evenementen moet en zal in de visie van de ACP altijd mogelijk blijven. Zodra sprake is van het inzetten van een bovenmatige aantal politiemensen waarmee de openbare orde wordt gehandhaafd, dienen de organisatoren de rekening gepresenteerd te krijgen. Zeer terecht in de ogen van de ACP, want bovenmatige inzet van politiemensen bij evenementen gaat altijd ten koste van veiligheid in woonwijken. Het aantal politiemensen neemt tenslotte niet toe.
Het kosten in rekening te brengen dient volgens de ACP te gebeuren in de vorm van gemeenteleges. Deze gelden kunnen vervolgens weer besteed worden in de veiligheidszorg voor de burgers, op tijden en plaatsen dat dit nodig is. Democratische controle vanuit de gemeenteraad op de besteding van deze lege-gelden is dan gelijkertijd mogelijk. Op die manier dragen grote evenementen bij aan het verbeteren van de plaatselijke veiligheidszorg.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN