ACP | Politievakbond ACP

ACP tevreden over nieuw wetsvoorstel geweldsaanwending politie. Wel evaluatie nodig

De ACP is positief over het nieuwe wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaren dat minister Van der Steur vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin staat dat geweldstoepassing van politiemensen moet worden getoetst conform de geweldsinstructie. Alleen in bijzondere gevallen wordt het strafrecht ingeroepen.

In een eerdere versie van het wetsvoorstel deed volgens de ACP geen recht aan de rechtszekerheid van politiemensen. Ook de Raad voor de Rechtspraak vond dat voorstel vooral een symbolisch gebaar en vermoedde dat de nieuwe regels over schending van de geweldsinstructie er toe zou kunnen leiden dat politiemensen juist eerder strafbaar zijn.

Bijzondere positie

De ACP dringt al langere tijd aan op aanpassing van de regelgeving rondom het gebruik van geweld door politiemensen met erkenning van hun bijzondere positie.
ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Wij vinden dat er een goede balans moet zijn tussen de rechtszekerheid van politiemensen en hun werk dat democratisch controleerbaar is en wanneer nodig ter beoordeling aan de rechter kan worden voorgelegd.”

Balans

Als een opsporingsambtenaar nu wordt vervolgd omdat hij de regels van de geweldsinstructie heeft overtreden, gebeurt dat voor dezelfde delicten als iemand die daartoe niet bevoegd is. Maar anders dan de burger, handelt een opsporingsambtenaar vanuit zijn functie en verantwoordelijkheid met de daarbij behorende taken en bevoegdheden. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “De huidige wetgeving voorziet wat ons betreft te weinig in de bescherming die politiemensen verdienen in hun taak die zij 24/7 voor de maatschappij hebben te vervullen en de gevolgen die zij ervaren na het gebruik van geweld. Het voorstel wat nu voorligt, doet in ieder geval op papier recht aan de positie van de collega’s.”

Evaluatie

De praktijk zal moeten uitwijzen of dit nieuwe wetsvoorstel daadwerkelijk tegemoet komt aan juiste toetsing van geweldstoepassing ten opzichte van de bijzondere positie die opsporingsambtenaren hebben. De ACP stelt voor om deze wet over vijf jaar te evalueren om te beoordelen of het beoogde doel is gerealiseerd.

ACP vraagt minister opnieuw te kijken naar wetsvoorstel politiegeweld

Raad heeft vragen over wetsvoorstel politiegeweld

Concept wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar

 

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.