ACP | Politievakbond ACP

‘Vervang klachtenknop etnisch profileren in politie-app door meldingsoptie’

De Nationale Politie (NP) stelde afgelopen week in de bestaande politie-app een klachtenknop beschikbaar voor burgers die menen dat er bij bijvoorbeeld staande houdingen sprake zou zijn van etnische profileren. De politie wil hiermee beter zicht krijgen op hoe vaak burgers op basis van ‘etnische of religieuze kenmerken’ denken te worden aangehouden. Voorzitter van de politiebond ACP, Gerrit van de Kamp, begrijpt dat het korps meer inzicht wil krijgen in de problematiek, maar betreurt het dat zij voor deze vorm kiest. “Door een klacht in te dienen worden agenten meteen in de verdediging gedrukt.”

De ACP kwam met de suggestie voor de meldingsoptie in plaats van een klachtenknop in interviews met diverse media en in een brief naar korpschef Erik Akerboom.

Van de Kamp: “Ik had liever gezien dat agenten de mogelijkheid krijgen om in gesprek te gaan met ontevreden burgers. Het wordt meteen heel formeel. Als het korps had gekozen voor een gewone melding, kun je met elkaar in gesprek gaan, kijken of er sprake was van miscommunicatie of een misverstand. Als zo’n gesprek onbevredigend is, kun je alsnog een klacht indienen. Maar nu wordt het meteen op de spits gedreven. We denken dat deze app daarom bij veel collega’s niet goed zal vallen.”

De ACP vraagt korpschef Erik Akerboom ‘een werkwijze te ontwikkelingen die maatschappelijk op voldoende draagvlak kan rekenen en de kwaliteit en professionaliteit van het politiewerk verder bevordert.’ Van de Kamp: “Wij hebben als politievakbond ACP ook initiatieven genomen om met onze leden bij te dragen aan een andere aanpak c.q. benadering van het politieoptreden, bijvoorbeeld door te wijzen op het belang van vakkundig profileren. Wij gaan daarover graag met de korpschef in gesprek.”

De ACP wil ook graag antwoord op de volgende vragen: Wat is de juridische status van klachten (ingediend via) deze app? Welk traject wordt bij de politie ingezet nadat een klacht is ingediend? Welke gevolgen kan een klacht hebben voor een politieagent? En welke waarborgen worden in acht genomen als een klacht onterecht wordt ingediend en welke mogelijkheden heeft een politieagent om zicht tegen de klacht te verweren?

De introductie van de klachtenknop heeft volgens de Nationale Politie te maken met alle aandacht in de media voor onheuse bejegening en etnisch profileren. Rapper Typhoon en Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer voelden zich onlangs benadeeld, omdat agenten ze op grond van hun huidskleur en hun dure auto aan de kant zouden hebben gezet.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.