ACP | Politievakbond ACP

ACP: Onderzoek gebrek aan trainingsuren *Update 15/8

Het aantal trainingsuren bij de politie is nog altijd ontoereikend voor veel collega’s door onder andere een tekort aan IBT-docenten. Nieuw ledenonderzoek van de ACP toont dat wederom aan. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Voldoende training is van groot belang voor politiemensen om hun werk zo veilig mogelijk te kunnen doen. De werkgever is verantwoordelijk en moet garant staan, maar schiet daarin op dit vlak al jaren tekort. Hij voldoet daarmee niet aan zijn plicht om de veiligheid en gezondheid van collega’s te garanderen zoals vastgelegd in de Arbowet. Daarom vragen wij de Inspectie SZW om een onderzoek in te stellen en op te treden.”

In de huidige CAO Politie is afgesproken dat de werkgever het aantal uren voor integrale beroepsvaardigheidstrainingen (IBT) in de jaren 2016 en 2017 verhoogt van gemiddeld 32 uur naar gemiddeld 42 uur per jaar per wapendragende collega. Gelet op de resultaten van recent ACP-ledenonderzoek, bestaande uit een digitale vragenlijst en signalen van en gesprekken met collega’s, blijkt dat politiemensen over het algemeen nog altijd te weinig training krijgen. Collega’s zien dat zelf graag anders en hebben dat al vele malen aangegeven.

Bij lange na niet gehaald

Van de circa 350 deelnemende (IBT-plichtige) collega’s aan de enquête geeft ongeveer 50 procent aan tussen de 30 en 40 trainingsuren in het jaar 2016 te hebben gevolgd. De overige helft zelfs nog minder dan 30 uur. Ruim 60 procent van de collega’s vindt dan ook dat zij onvoldoende trainingsuren krijgen. Dit betekent dat de gemiddeld 42 uur zoals afgesproken in de CAO bij lange na niet wordt gehaald. Ongeveer de helft van de deelnemende collega’s komt niet eens aan de wettelijke verplichting van 32 uur. Het is de plicht van de werkgever om haar werknemers voldoende te trainen in adequaat optreden en het toepassen van (gewelds)middelen in situaties die daar om vragen, maar is daar nalatig in. Daarom vraagt de ACP de Inspectie SZW om op te treden.

Tekort IBT-docenten en onderbezetting

Uit het ledenonderzoek blijkt dat een meerderheid van de deelnemende collega’s het gebrek aan voldoende trainingsuren vooral wijt aan het feit dat er te weinig trainingsuren worden ingepland (ruim 54 procent). Een tekort aan IBT-docenten lijkt hiervan een belangrijke oorzaak. IBT-docenten met wie de ACP de resultaten van de enquête deelde, bevestigen dit beeld.

Vreemd genoeg heeft de werkgever onlangs besloten om het aantal IBT-docenten zelfs verder te verminderen in plaats van te verhogen. Dit was volgens de werkgever nodig om de kosten op te vangen voor het invoeren en inrichten van de nieuwe functie operationeel begeleider. Voor de ACP een onbegrijpelijk besluit. Het uitbreiden van het aantal trainingsuren was namelijk niet alleen een nadrukkelijke wens van de politiebonden, maar juist ook van de werkgever.

Naast een gebrek aan IBT-docenten schort het volgens collega’s bovendien aan het aantal trainingslocaties, moet sporten in diensttijd (beter) gefaciliteerd worden en speelt onderbezetting een rol bij het inplannen van uren. ‘Als je een IBT-dag door omstandigheden hebt gemist, is het daarna vaak lastig om je opnieuw te laten inplannen. Dit komt omdat het basisteam vaak op minimale bezetting is ingepland’, reageert een collega.

Vaardigheden relevant binnen werkgebied

Politiecollega’s geven verder aan dat trainingen realistischer kunnen. Dit kan volgens hen en ook de ACP bijdragen aan de kwaliteit van trainingen en het verbeteren van de vaardigheden. Nu komt het voor dat trainingen niet altijd goed aansluiten op de dagelijkse praktijk van collega’s. Een van de deelnemers aan het ACP-ledenonderzoek: ‘Er zou meer moeten worden getraind op vaardigheden die relevant zijn binnen het werkgebied. Er wordt nu te veel gestuurd op landelijke prioriteiten, die volgens mij niet in elk basisteam even relevant zijn. Daarbij wil ik opmerken dat de instructeurs vaak aangeven bereid te zijn om doelgericht te trainen, maar dit niet kunnen doen door van bovenaf opgelegde thema’s.’

Wat ook blijkt uit reacties is dat veel collega’s de trainingen voor schietvaardigheid als onvoldoende beoordelen. Ze willen daarin meer worden getraind en vooral meer oefenen op gericht schieten. Daarnaast zien ze nog verbeterpunten als het gaat om de aanhoudingsvaardigheden en willen ze een eigen inbreng hebben in de getrainde vaardigheden. Op deze wijze kunnen politiemedewerkers zelf bijdragen aan het verbeteren van de trainingen. Sommige collega’s pleiten ook voor een volledige vergoeding van een abonnement op een bepaalde vechtsport of verdedigingssport. Verder valt op dat in de praktijk veel wordt getoetst in plaats van getraind.

Oproep tot maatregelen

“Los van het feit dat voldoende training onmisbaar is om het werk zo veilig mogelijk te kunnen doen, gaat het ons ook om de rechtszekerheid van collega’s”, aldus Gerrit van de Kamp. “Als collega’s zich bijvoorbeeld genoodzaakt zien om geweld te gebruiken en zich daarvoor vervolgens moeten verantwoorden, lopen zij het risico dat hun professionaliteit in twijfel wordt getrokken door te weinig training met mogelijke vervolging als gevolg. De werkgever hoort voor zijn medewerkers te staan en is verplicht om hen in staat te stellen voldoende en adequaat te trainen. Wij roepen de werkgever daarom nogmaals dringend op om maatregelen te nemen. De trainingen moeten zo snel mogelijk in de praktijk naar de afgesproken 42 uur. Daarnaast wachten wij het onderzoek van de Inspectie SZW af.”

Update 15 augustus 2017

De Inspectie SZW heeft de ACP laten weten de klacht over het gebrek aan trainingsuren bij de politie in behandeling te nemen. Zij treedt daarover op korte termijn in overleg met de ACP.

Lees ook
Blog van een diender met persoonlijke oproep aan korpsleiding
In de media
NOS Radio 1: ‘Agenten hebben te weinig tijd voor trainingen’
RTL Nieuws: ‘Agenten eisen meer training en schietlessen’
AD: ‘Helft agenten te weinig les in schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging’
NOS: ‘Vakbond stapt naar inspectie om gebrek aan training politie’
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.