ACP | Politievakbond ACP

ACP wil ME-toelage voor bewakingseenheden

Politiecollega’s uit heel Nederland worden uit hun eigen team gehaald om bijstand te verlenen bij het bewaken en beveiligen van personen. De inroostering en vergoeding van deze diensten verloopt – zacht uitgedrukt – niet vlekkeloos. De ACP vraagt daarom met spoed om een landelijke instructie. Bovendien stelt de ACP voor om voor deze diensten de ME-toelage toe te kennen vanwege het beroep dat gedaan wordt op de inzet, loyaliteit en flexibiliteit van deze collega’s. Op een aantal plekken wordt deze toelage hiervoor al verstrekt.

De moord op advocaat Wiersum heeft velen wakker geschud. Er werd vrijwel meteen een  stevige en brede aanpak van de georganiseerde misdaad afgekondigd. Ook de ACP vindt dat die er moet komen, maar wel met oog voor politiemensen!

Het tegendeel lijkt echter te gebeuren. De capaciteit heeft een kookpunt bereikt. Op veel plekken komen politiemensen zwaar in de knel door het beroep dat op hen wordt gedaan. En daar komt bij dat de manier waarop in deze drukte diensten worden gepland en vergoed overal anders is, waarbij de grens wordt opgezocht van wat rechtspositioneel mag en dikwijls gaat het over die rand.

Grenzen worden overschreden

Een greep uit de voorbeelden: collega’s die veel te lange dagen maken (met Arbeidstijdenwet-overtredingen tot gevolg), het ten onrechte opleggen van verplichte overnachtingen en het niet op de juiste wijze vergoeden en inroosteren van dienstreizen.

Eenduidige vergoeding en planning

De ACP en de andere bonden zijn kritisch op het overvragen van de collega’s. Met de werkgever is nu afgesproken dat er een landelijke instructie komt die ervoor zorgt dat de vergoeding en planning van deze diensten landelijk op dezelfde manier gebeurt én in lijn met de rechtspositie.

Beloning

De ACP zal bovendien bij de werkgever aangeven dat een ME-toelage overal op zijn plaats is als compensatie voor het beroep dat op de collega’s wordt gedaan (vaak ten koste van hun privéleven).

UPDATE 11/11

Uit het CGOP: ‘Rechtspositionele afspraken rond extra inzet bewaken en beveiligen’

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.