ACP | Politievakbond ACP

ACP wint procedure tegemoetkoming reiskosten *UPDATE*

De tegemoetkoming voor de reiskosten moet worden gebaseerd op zowel de heen- als terugreis, zeker als de afstanden van beide trajecten volgens de snelste route verschillen. Dat is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, nadat de ACP namens een lid een procedure voerde. Jurist Pascal Kuijper: “We zijn in het gelijk gesteld met als gevolg dat de korpschef een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen met inachtneming van de uitspraak van de Centrale Raad. Dat is goed nieuws voor alle collega’s waarbij de terugreis volgens de routeplanner een langere reisafstand heeft dan de heenreis.”

In het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (Brvvp) is geregeld dat de ambtenaar voor de reizen tussen de woning en de plaats tewerkstelling een tegemoetkoming krijgt. De werkgever heeft hier een uitvoeringsinstructie op vastgesteld. De reisafstand wordt, volgens de uitvoeringsinstructie, met behulp van de routeplanner ‘Andes’ berekend door de afstand van de snelste route van (postcode en bestemmingsnummer van) het woonadres naar (postcode en bestemmingsnummer van) de plaats van tewerkstelling rekenkundig af te ronden op hele kilometers en dit maal twee te doen.

Pascal: “In het geval van het lid dat ik heb bijgestaan is echter de snelste route op de heenreis 17 kilometer en de terugreis 23 kilometer. De Centrale Raad zegt vervolgens dat uit het Brvvp (en de nota van toelichting daarop) volgt dat de tegemoetkoming ziet op zowel de heen- als de terugreis. Gevolg daarvan is dat de wijze van berekenen zoals door de korpschef wordt gedaan in strijd is met het Brvvp als er sprake is van een geval als het onderhavige, waarin de afstanden van de beide trajecten verschillend zijn. De toepassing van de Uitvoeringsinstructie, waarin de huidige berekeningswijze is neergelegd, mag er dus niet toe leiden dat ten nadele van het lid wordt afgeweken van de regels van het Brvvp.

Terugwerkende kracht?

De reiskostenvergoeding is een zogenaamde duuraanspraak. Dit betekent dat er geen sprake is van compensatie met terugwerkende kracht maar er naar de toekomst toe wel gehandeld moet worden met in achtneming van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. De korpschef van politie moet in dit geval een nieuwe beslissing op het bezwaar nemen met inachtneming van de uitspraak van de Centrale Raad.

Aanpassing

Verder betekent dit feitelijk dat de uitvoeringsinstructie zoals hij nu bestaat geen stand kan houden en dat dus rekening moet worden gehouden met de eventuele verschillen tussen de afstanden heen- en terugreis. Pascal: “Ik ga er vanuit dat de werkgever niets anders kan doen dan de uitvoeringsinstructie wijzigen en voortaan gewoon berekenen op basis van heen- en terugreis.” De afdeling Collectieve Belangenbehartiging (CBB) van de ACP heeft de werkgever inmiddels gewezen op de uitspraak van de Centrale Raad en aangedrongen op snelle aanpassing van de uitvoeringsinstructie. “We willen dat de werkgever het mogelijk maakt dat iedereen de juiste tegemoetkoming voor de reiskosten krijgt”, aldus Pascal.

UPDATE 1 december 2017

De werkgever heeft laten weten de uitvoeringsinstructie rond de tegemoetkoming voor reiskosten woon-werkverkeer, zoals verzocht door de ACP, aan te passen. De wijzigingen die daarmee gepaard gaan, worden naar verwachting per 1 januari 2018 doorgevoerd. Dit betekent dat het aantal kilometers van het woon-werkverkeer (waarbij de terugreis langer is dan de heenreis) in lijn wordt gebracht met de regels zoals vastgelegd in het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie (Brvvp).

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.