ACP | Politievakbond ACP

ACP zet werkdruk leidinggevenden op agenda

De ACP heeft bij het periodieke overleg met de korpsleiding over de bijlage van het CAO-akkoord, op 28 maart, de werkdruk bij leidinggevenden op de agenda gezet. Die werkdruk is niet alleen schadelijk voor de leidinggevenden zelf, maar gaat ook ten koste van andere collega’s en de operatie. We willen dat de korpsleiding niet afwacht maar stappen onderneemt.

De werkdruk bij leidinggevenden is torenhoog, blijkt onder meer uit het onderzoek ‘Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers’ van SEOR, de Review realisatie visie Veilig en Gezond Werken van Loyalis en de recent verschenen reputatiemonitor.

Volgens de ACP is het probleem veroorzaakt door tijdens de vorming van de Nationale Politie. Er werd toen fors gesneden in het aantal leidinggevenden. De ACP gaf destijds al aan dat de inrichting en formatie op dit punt niet klopten. Maar dat advies werd in de wind geslagen.

Werkdruk leidinggevenden raakt hele organisatie

Als gevolg van de hoge werkdruk bij leidinggevenden ziet de ACP in de basisteams het volgende mechanisme optreden:

  • Teamchefs lopen over en delegeren taken (zoals beheer, fiatteren, verzuimbegeleiding) aan de operationeel experts (OE’s) in hun team
  • OE’s zijn hierdoor niet of nauwelijks inzetbaar in de operatie
  • De rol van Operationeel Coördinator (OPCO) wordt vervolgens niet opgedragen aan de OE, maar aan een senior – ten koste van diens inzetbaarheid in de organisatie. Of aan een generalist – die geen operationele sturing mag geven.

Het gevolg is dat er minder collega’s beschikbaar zijn voor het operationele werk, waardoor de werkdruk voor medewerkers in de basisteams toeneemt. De ACP vindt het bovendien erg belangrijk dat leidinggevenden voldoende tijd krijgen om hun medewerkers goede personeelszorg te bieden. Want als het voeren van het goede gesprek, échte aandacht voor medewerkers en verzuimbegeleiding onder druk komt te staan, dan heeft dat gigantische gevolgen voor het welzijn van politiemedewerkers en de politieorganisatie.

Er loopt nog een evaluatie naar het domein Leiding, maar de ACP wil daar niet op wachten. We willen nu met de korpsleiding gaan kijken wat er in gang kan worden gezet om de knelpunten op te lossen.

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.