Algemene Vergadering: ‘Samen werken aan Politie VAK Gezond’

Algemene Vergadering: ‘Samen werken aan Politie VAK Gezond’

15 dec 2016, politievakgezond

De Algemene Vergadering is het moment dat gesproken wordt over wat de vereniging ACP heeft bereikt en wat onze ambities zijn voor de komende jaren. Ruim honderdtwintig collega’s kwamen daarom woensdag 14 december vanuit heel Nederland naar Nijkerk. Op de agenda stonden onderwerpen als financiën, meerjarenbeleid, verenigingsdemocratie, maar vooral ook medezeggenschap.

Zalencentrum De Schakel vulde zich langzaam met ACP-leden uit heel Nederland. Sommigen kwamen met de trein, anderen reden met elkaar mee. De dag begon met een opening door voorzitter Gerrit van de Kamp over het cruciale jaar 2017. Het jaar waarin er oplossingen en perspectief moet komen. Terwijl de onzekerheid voor (politie)mensen en het wantrouwen richting instituties eind 2016 groter zijn dan ooit. De oplossing ligt in ‘met elkaar – voor elkaar’ vorm te geven aan het politiewerk en de samenleving.

Vaarplan: ACP werkt aan ‘Politie VAK Gezond’

Dagelijks bestuurder Erwin Koenen presenteerde een zogenoemd vaarplan. Een plan dat antwoord geeft op de vraag hoe de ACP tot 2025 werkt aan de gezondheid van het politievak en de professional die het uitvoert, maar ook aan het verbinden van organisaties die werknemers vertegenwoordigen binnen de veiligheidskolom. Erwin: “Er bestaat geen blauwdruk voor het komende proces, ook is het nooit af. Het betekent elke keer weer keuzes maken vanuit onze kernwaarden. ‘Met elkaar – voor elkaar’ nadenken over en vormgeven aan de politieorganisatie en de vereniging van de toekomst. Een vereniging die financieel gezond blijft en die dienstverlening aan individuele politiemensen biedt die bijdraagt aan de gezondheid van het vak en de professional die het uitvoert.” Tijdens de bijeenkomst werden een aantal voorbeelden genoemd. Erwin: “Vanaf begin 2017 gaan we stap voor stap aan de slag met de toekomst. Niet alleen, maar samen met jullie, de leden.”

Gesprek over medezeggenschap

Na het vaarplan stond het onderwerp medezeggenschap op de agenda. “Dit gesprek gaat niet over gelijk hebben en krijgen of over het goed of niet goed doen, maar het gaat om op welke manier de belangen van de politieorganisatie het beste worden gediend. Ik wil het graag hebben over de rol van medezeggenschap zelf, maar ook over hoe de ACP kijkt naar medezeggenschap.” Zo begon voorzitter Gerrit van de Kamp tijdens de Algemene Vergadering een urenlang durend gesprek over het onderwerp. De aanwezigen, waaronder COR-leden, regionale medezeggenschappers en eenheidsbestuurders, spraken met elkaar over hoe collega’s ook in de toekomst mee kunnen blijven praten over de gezondheid en kwaliteit van hun vak. Niet voor zichzelf, maar met het belang van politiemensen, de werkvloer voor ogen. Gerrit van de Kamp sloot af met de woorden:”Wie zegt dat een AV saai is, heeft deze AV niet bezocht. De komende tijd wordt dit gesprek binnen de vereniging voortgezet.”

Nieuwe bondbestuurders aangesteld

Na de inhoud was het tijd voor personele zaken. Wisseling van de wacht in het bondsbestuur, de afgevaardigden van de leden. Een groep vrijwilligers, die samen met het dagelijks bestuur, leiding geeft aan de vereniging. Zes bondsbestuurders namen afscheid: Frank Bouman (Zeeland-West-Brabant), Harmen van Kamp (Oost-Brabant), Willem Vaarkamp (Oost-Nederland), René van Vliet (Midden-Nederland), Daan van Winsen (Landelijke Eenheid) en Thieu Steijvers (Amsterdam). Zij geven het stokje door aan Chris Faber (Landelijke Eenheid), Wim Franken (Zeeland-West-Brabant), Peter op ’t Hof (PDC), Ron Langeveld (Oost-Brabant), Cyril Poppelaars (Politieacademie) en Jan van Veen (Amsterdam) die zijn tweede termijn als bondsbestuurder ingaat. De ACP en haar leden wenst hen veel succes!

Afscheid Jan Smit

Jan Smit, kaderlid, bondsbestuurder, politieman met een ACP-hart en tot de afgelopen AV Dagelijks Bestuurder financiën, nam afscheid. Gerrit van de Kamp: “Jan heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet binnen het Dagelijks Bestuur. Bedankt Jan. Je hebt veel betekend door de ACP financieel gezond te houden in een rumoerige tijd vol actie en verandering en twee jaar lang samen met mij en later ook met Erwin de ACP te besturen.”

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN