AOW-gat, wat is dat?

AOW-gat, wat is dat?

1 okt 2008, aow en vroegpensioen

Ondanks dat het prepensioen is afgeschaft, is het in de sector politie toch mogelijk gemaakt om eerder te kunnen stoppen met werken. Hoeveel inkomen je krijgt op het moment van stoppen met werken, verschilt per persoon.

Immers, er zijn vele manieren en mogelijkheden hoe je met het ABP-keuzepensioen om kunt gaan. Los van de door jou gemaakte keuzes, kun je ook nog een verschil krijgen in je inkomen van voor je 65e en dat van na je 65e. We hebben het dan over het zogenaamde AOW-gat.

AOW

Los van alle CAO-afspraken over je ABP-keuzepensioen krijg je vanaf je 65e ook nog inkomen vanuit de Algemene Ouderdoms Wet (AOW). Je AOW-inkomen en je ABP-keuzepensioen zorgen samen voor een inkomen na je 65e. Op dit moment is het zo dat AOW-ers met een partner die zelf nog geen 65 is (dus geen AOW krijgt) een partnertoeslag krijgen. In 1996 is echter besloten om de zogenaamde partnertoeslag in 2015 af te schaffen. 2015 lijkt nog een eind weg, maar als je straks niet voor verrassingen wilt komen te staan, loont het de moeite om je er nu in te verdiepen en eventueel (financiële) maatregelen te nemen.

Wat gebeurt er in 2015?

De partnertoeslag was eigenlijk gebaseerd op het “oude” kostwinnerschap van de man. Nu mannen en vrouwen steeds vaker een eigen baan hebben, schaft de overheid dit systeem per 1 januari 2015 af. In 2015 wordt namelijk het aantal tweeverdieners geschat op 75% van alle samenwonenden. De wijziging past dan ook bij de toenemende economische zelfstandigheid van vrouwen en emancipatieontwikkelingen. Doordat de partnertoeslag vervalt (in 2008 was dit voor personen die getrouwd zijn of samenwonen een bedrag van ? 1.379,88 bruto per jaar), heb je een aanzienlijk minder inkomen. Voor partners die onderling in leeftijd verschillen, betekent dit dat er tijdelijk een inkomenstekort kan ontstaan. Want als jij 65 bent en AOW ontvangt, krijg je dan alleen nog maar een AOW voor één persoon. Als je partner jonger is dan jij en geen eigen inkomen heeft, kunnen dus er financiële problemen ontstaan waar je niet op had gerekend. Zeker als er een groot leeftijdsverschil is, dan kan het nogal wat jaartjes duren voordat je partner ook AOW krijgt en het gezamenlijk inkomen weer stijgt.

Wat moet ik nu doen?

Het inkomen dat je na je 65e nodig hebt, is voor iedereen verschillend. Kijk eerst of je inderdaad een financieel probleem krijgt. Log in op MijnABP (www.abp.nl) en kijk naar je persoonlijke pensioensituatie. Speel met de getallen en kijk welke consequenties de door jou gemaakte keuzes hebben op je inkomen voor je 65e en dat van na je 65e. Misschien heb je voldoende aanvullend pensioen om het AOW-gat op te vangen? Of heb je zelf nog een lijfrentepolis staan die op dat moment tot uitkering komt? Ook moet je kijken naar je uitgaven. Deze kunnen dalen rond je pensioendatum, doordat bijvoorbeeld de kinderen op zichzelf gaan wonen of doordat het huis is afbetaald. En misschien is het AOW-gat niet zo groot omdat er maar een klein leeftijdsverschil zit tussen jezelf en jouw partner?

AOW-gat

Heb je toch een groot financieel gat op het moment dat je AOW gaat ontvangen, dan zijn er verschillende dingen die je kunt doen. Je kunt hiervoor tijdig beginnen met sparen, zodat je op je 65e een flinke buffer hebt om aan te spreken. Ook kun je eens informeren of er een verzekeringsproduct is dat jouw AOW-gat kan opvullen (denk hierbij aan een lijfrentepolis, koopsompolis of beleggingen). Tot slot is een oplossing om je partner een baan te laten zoeken zodat hij/zij de terugval in inkomen op kan vangen. Dit zal echter niet altijd eenvoudig zijn, dus denk tijdig na over jouw plannen voor de toekomst.

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100