ACP | Politievakbond ACP

Arrestantenzorg eenheid Oost-Nederland mag weer 9-uursdienst draaien *update*

De ACP heeft donderdag met de leiding van de eenheid Oost Nederland en alle medewerkers arrestantenzorg Zwolle een constructief gesprek gehad over de modaliteitenregeling. (Een werktijdenmodaliteit is een repeterend patroon van herkenbare vrije tijd, bijvoorbeeld 4 x 9 uur per week werken of 1 structurele vrije dag.) De werkgever had de modaliteit van 9-uursdiensten voor de gehele groep in de eenheid Oost-Nederland op voorhand afgewezen. Het bevoegd gezag heeft deze afwijzing – op advies van de commissie werktijdmodaliteiten – nu ingetrokken. Iedereen die een 9-uursdienst had of graag wil hebben, kan vanaf periode 3 gewoon weer 9-uursdiensten draaien.

Tijdens het gesprek was er een jurist van de ACP aanwezig. Er vond eerst een uurtje vooroverleg plaats tussen de ACP, de NPB en de mensen met (voorheen) een 9-uursmodaliteit en daarna met alle arrestantenverzorgers uit Zwolle en de leiding. Ongeveer 25 mensen waren aanwezig. De groep heeft duidelijk gemaakt waarom zij graag de 9-uursmodaliteit terug wil hebben op de werkvloer. Ook medewerkers die nu 8-uursdiensten draaien, zien de meerwaarde van de 9-uursdiensten en deden hun verhaal. De meerwaarde komt onder meer terug in de overdracht van werkzaamheden, DNA-afhandeling, de GGD-arts, te veel capaciteit op de dagdiensten etcetera.

De leiding heeft een time-out genomen voor tussentijds overleg en uiteindelijk besloot zij alle afwijzingen in te trekken: iedereen die een 9-uurs modaliteit had dan wel had aangevraagd, mag vanaf periode 3 weer 9-uursdiensten gaan draaien. Daarnaast gaat de leiding de komende tijd bekijken of de modaliteiten nog zo gehandhaafd kunnen blijven. De mensen willen graag met de leiding in gesprek blijven, de dialoog blijven aangaan. De leiding heeft aangegeven dit te zien, te waarderen en hier lering uit te trekken. De medewerkers stonden vervolgens dus wel voor een hele klus om het vastgestelde rooster met 8-uursdiensten voor aanstaande zaterdag weer om te draaien naar 9-uursdiensten, maar dat is gelukt.

De leiding kijkt of de capaciteit dit ook daadwerkelijk voor ieder individu toelaat. Later dit jaar gaat de ACP dus weer met deze partijen om de tafel.

Volgt jouw eenheid het landelijk beleid modaliteit?

Uiteraard moet er sprake zijn van rechtsgelijkheid en eenduidigheid binnen de Nationale Politie. De ACP heeft begrepen dat er in sommige eenheden niet volgens het landelijk beleid modaliteiten wordt gehandeld. Mocht dit het geval zijn, dan horen we dit uiteraard graag van je! Je kunt je richten aan ledencontact@acp.nl. Zo kunnen we kijken of, en zo ja wat we voor je kunnen betekenen.

Bovenstaande algemene afwijzing geldt ook voor Deventer. De ACP schuift daar volgende week aan voor een gesprek met de medewerkers en leiding.

Nieuwe regels werktijdenmodaliteit: elk jaar opnieuw aanvragen

De modaliteitenregeling is rechtspositioneel vastgelegd in artikel 12a Barp (Besluit algemene rechtspositie politie). Modaliteiten zijn bedoeld voor een herkenbaar patroon in vrije tijd. Om zo privé en werk beter te kunnen combineren. Omdat er in de verschillende eenheden (voorheen regio’s) anders met modaliteiten werd omgegaan, was er behoefte aan eenduidigheid. In de nieuwe beleidsregel wordt in lijn met artikel 12a Barp uitleg gegeven aan de rechtsgevolgen, de spelregels en de aanvraag/toekenningsprocedure. Zie beleidsregel. Van dit artikel mag niet worden afgeweken.

Een modaliteitaanvraag is altijd een individuele aanvraag. Deze moet nu jaarlijks voor 1 oktober bij het bevoegd gezag zijn ingediend. De toegekende modaliteit geldt maximaal voor 1 jaar, tenzij de modaliteit na 1 jaar wordt verlengd. Medewerkers die hun modaliteit ongewijzigd willen continueren, hoeven dit niet door middel van een formele aanvraag kenbaar te maken. Het uitblijven van een formele aanvraag wordt gezien als verzoek tot continuering van de bestaande modaliteit. Dit betekent echter niet dat de gewenste continuering ook gehonoreerd wordt.

De werkgever moet op iedere individuele aanvraag/continuering gemotiveerd reageren. Eerst middels een gesprek tussen werkgever en werknemer. Mocht je daar samen uitkomen dan wordt de modaliteit toegekend. Kom je er echter niet samen uit, moet de werkgever het voornemen tot afwijzing van de modaliteit voorleggen aan de commissie modaliteiten. Een verzoek kan alleen worden afgewezen op grond van en zwaarwegend dienstbelang wat onderbouwd moet worden met concrete gegevens over het werkaanbod en de (noodzakelijke) bezettingseisen. De commissie geeft een advies aan het bevoegd gezag en het bevoegd gezag dient binnen 6 weken nadat het advies is uitgebracht een besluit te nemen. Wordt er binnen die 6 weken geen besluit genomen, dan is de aanvraag voor de komende 12 maanden toegekend. Nemen ze een negatief besluit heb je de mogelijkheid om in bezwaar te gaan.

*Update*

Ook in Deventer is na constructief overleg met de leiding hetzelfde resultaat bereikt als in Zwolle. Iedereen die een 9-uurs modaliteit had danwel heeft aangevraagd mag ook in Deventer direct vanaf dit moment, midden in periode 3, weer 9-uursdiensten gaan draaien.

  • [Download niet gevonden]
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.