Bezuiniging ondersteuning raakt politie

Bezuiniging ondersteuning raakt politie

12 nov 2021, Werk

‘Links en rechts efficiënter werken is haalbaar, maar het houdt een keer op. De korpsleiding moet toch de effecten zien van deze bezuiniging’, vraagt een politieman in een ondersteunende functie zich verbijsterd af over de besparingsmaatregelen bij niet-operationele politiediensten. Het is extra wrang dat er wordt gesproken over investeringen voor de aanpak van (zware georganiseerde) misdaad. Tegelijkertijd moet de politie bezuinigen door een begrotingstekort. Dat is niet uit te leggen. Hoe je het ook wendt of keert, korten op de ondersteuning leidt uiteindelijk net zo goed tot gevolgen voor het politiewerk op straat.

In augustus dit jaar kondigde de politie maatregelen aan om dreigende financiële tekorten te beperken. Deze maatregelen mogen niet ten koste gaan van ‘blauwe’ taken, zo maakte de werkgever bekend. En dus besloot de korpsleiding na advies van een interne taskforce tot een externe vacaturestop voor niet-operationele functies en terughoudendheid in nieuwe aankopen. ‘Een klap in het gezicht van collega’s met een ondersteunende functie bij de politie die ook in tijden van corona met kunst- en vliegwerk de boel draaiende hebben gehouden’, stelde het ACP-eenheidsbestuur bedrijfsvoering die collega’s opriep om zich uit te spreken.

Digitale bijeenkomsten

Diverse collega’s in de ondersteuning gaven gehoor aan deze oproep en lieten afgelopen maand tijdens vier digitale bijeenkomsten van de ACP weten hoe zij denken over de bezuinigingsmaatregelen. Ook gaven zij aan welke effecten zij op de korte en vooral langere termijn zien. De politie treft immers niet alleen nu maatregelen, maar kijkt ook naar wat er volgend jaar moet worden gedaan om verdere tekorten te voorkomen. Wat het ACP-eenheidsbestuur bedrijfsvoering betreft kan de rekening net zo min worden betaald door medewerkers werkzaam bij niet-operationele diensten, zoals ICT, inkoop en facilitaire dienstverlening.

‘Intern vacatures opvullen steeds moeilijker’

Collega’s waren tijdens de ACP-bijeenkomsten duidelijk; deze bezuiniging vergroot de problemen op de korte en langere termijn. ‘Je voelt de pijn in de capaciteit extra nu de deur ineens weer op slot gaat. Intern de gaten opvullen wordt steeds moeilijker. Zeker ook gelet op de vele collega’s die deeltijd werken met het oog op pensioen’, zegt een van de collega’s. ‘Wij hebben in coronatijd alle zeilen bijgezet. Als je ziet hoeveel werk er is verzet, dat is ongekend. En dan ineens een bezuiniging, waarbij we te horen krijgen dat we na 1,5 jaar nog maar even thuis moeten blijven werken. Dat spaart geld uit. Hiermee laat de werkgever niet zien dat hij voor zijn personeel staat.’

Negatieve effecten bezuinigingsmaatregelen

Op de werkvloer bestaan gemengde gevoelens over de bezuinigingsmaatregelen, zo bleek ook tijdens de bijeenkomsten. Er is begrip voor het voornemen van de werkgever om efficiënter te werken daar waar dat mogelijk is. Dit neemt niet weg dat collega’s tegelijkertijd het gevoel hebben dat de werkgever de gevolgen van deze bezuiniging totaal niet overziet. ‘Werk blijft liggen en niet alleen collega’s in een ondersteunende functie worden geraakt, terwijl zij al flink onder druk staan. Uiteindelijk heeft dit net zo goed een negatief effect op het werk van politiemensen op straat”, aldus een bezorgde collega.

Achterstanden in werk

Een andere collega vult aan: ‘Mijn teamleider heeft aandacht voor openstaande vacatures, maar dat vertaalt zich nu in kijken welke vacatures wel en niet intern kunnen worden gevuld. Het komt vooral neer op prioriteiten stellen, terwijl er al achterstanden in het werk zijn. Er wordt geschoven binnen teams om leegstaande plekken op te vullen. Daarmee verschuif je het probleem enkel.’

Gebrek aan mensen en middelen

Doordat diverse teams handen tekort komen en werk blijft liggen, kunnen collega’s niet meer volledige ondersteuning bieden. Dat heeft gevolgen voor lopende zaken zoals vernieuwing van faciliteiten, uitrol van nieuwe werkplekken, vervanging van portofoons en nieuwe applicaties. Of denk aan oplopende wachttijden bij de servicedesk door krapte, terwijl collega’s binnen bedrijfsvoering niets liever willen dan een goede ondersteuning bieden aan hun collega’s (op straat). Een collega benadrukt: ‘Bezuinigingen op de ondersteuning komen links- of rechtsom terug op het bordje van executieve collega’s. Want als wij vanuit de ondersteuning bepaalde taken niet of later uitvoeren door een gebrek aan mensen en middelen, dan heeft het blauw hier net zo goed last van.’

De ACP zal de zorgen van collega’s en de effecten die zij van de bezuinigingsmaatregelen zien en verwachten met de werkgever delen en gaat het gesprek hierover aan.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN