Boetes: nut of fiscale noodzaak?

Boetes: nut of fiscale noodzaak?

12 sep 2008, Werk

De ACP plaatst vraagtekens bij het boetebeleid in Nederland. Uiteraard staan die vraagtekens niet bij boetes die worden uitgedeeld in bepaalde (gevaarlijke) situaties. Maar de ACP stelt wel de vraag of het boetebeleid in ons land zijn doel niet voorbij schiet. Het lijkt er sterk op dat boetes worden gebruikt om de schatkist te spekken ? De omgekeerde wereld, los van wat dit beleid voor het werk van politiemensen betekent.

Coulancebeleid

Dit is niet de eerste keer dat de ACP het boetebeleid aankaart. In december vertelde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in Netwerk dat schrijven om het schrijven slecht is voor het imago van de politie. In de volksmond leidt dit termen als ?burgertje pesten?, maar erger nog: schrijven om het schrijven stuit op weerzin bij politiemensen zelf. Ook zij stellen vraagtekens bij het beleid dat gericht lijkt op het halen van prestatiecontracten. Collega?s lieten de ACP weten met tegenzin hun werk te verrichten, omdat zij soms zelf niet uit kunnen leggen waarom ze een boete uitdelen. Het coulancebeleid dat kort op de uitzending van Netwerk in het kader van de CAO-acties werd uitgevoerd, kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Opvallend was hoeveel collega?s in het land gehoor gaven aan de oproep van de ACP om geen boetes meer te schrijven voor ?geringe overtredingen die geen gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid?. Politiemensen zijn prima in staat zelf de inschatting te maken wanneer een boete wel of niet terecht is!

Geldboete niet leuk?

Dit feit mocht voor de beslissers in ons land niet baten. Sterker nog: in de maanden na de CAO-acties is het boetebeleid op vele fronten juist aangescherpt of uitgebreid. Hogere boetes voor niet handsfree bellen (?Volgens een woordvoerder van het Bureau Verkeershandhaving van het OM vallen de 19.600 extra bekeuringen sinds het begin van de proef in september vorig jaar op een totaal van 110.000, wat tegen?) en de introductie van digitale flitspalen zijn slechts enkele van de in de media verschenen berichten. Over de zin of onzin van het boetebeleid schreef dagblad AD een column met als titel ?Geldboete is niet leuk maar ook niet erg bedreigend?. De laatste zin luidde: ?minder hardrijders op de weg betekent ook minder inkomsten voor de politie.? Alsof die inkomsten de politie rechtsreeks ten goede komen! Berichtgeving is goed, maar dan wel op de correct manier. Gerrit van de Kamp klom in de pen om de schrijver van de column hierop te wijzen ?

Brief aan Tweede Kamerleden

Een poll op de website van de ACP toont ondertussen aan dat 91% van de collega?s het eens is met de stelling dat verhoogde verkeersboetes de verkeersveiligheid niet ten goede komen. De verhouding tussen de ernst van de overtreding en de hoogte van de strafmaatregel is zoek. In vijf jaar is het bedrag voor het niet dragen van een gordel gestegen van ? 30,- naar ? 90,-. Dat is een verdrievoudiging terwijl de verkeersveiligheid hierdoor niet met dezelfde factor is toegenomen. Dat is voor politiemensen én voor burgers niet te begrijpen, maakt de ACP duidelijk in een open brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer en aan de woordvoerders politie. We vragen aandacht voor de problemen die wij voor de politie, de overheid en voor heel Nederland zien ontstaan: ?De verhoging van de boetes leidt tot meer confrontaties tussen burgers en politieambtenaren. Het beeld van de politieman of -vrouw als rechtshandhaver verschuift naar dat van bonnenjager en belastingambtenaar, mede gevoed door de uitspraak van het kabinet dat de hogere boete-inkomsten kunnen worden gebruikt om gratis schoolboeken (mee) te financieren. Noch de politieambtenaar, noch de burger begrijpt dit. Tot slot is het ook schadelijk voor het beeld van de overheid zelf.?

Geen antwoord

De ACP doet met deze open brief wéér een dringend beroep op de Tweede Kamerleden om de verhoging van de verkeersboetes nogmaals te bekijken. Als vakbond voor de politie vinden we dat een heroverweging in het belang is van zowel de overheid (politie) als de burger en tevens de verhouding tussen beide. Helaas heeft de ACP op de verstuurde brieven tot op heden geen antwoord ontvangen van de aangeschreven Tweede Kamerleden. De kwestie heeft voor hen geen prioriteit, terwijl dit onderwerp duidelijk samenhangt met het aanzien en werkplezier van duizenden politiemensen ? Onbegrijpelijk.

Prinsjesdag

De ACP blijft zich inzetten wat de rol van de politie is bij het boetebeleid en wat in onze ogen de consequenties zijn voor politie, burgers en politiek wanneer dat beleid ongewijzigd gevoerd wordt. Wij zullen de politiek hierop blijvend aanspreken. Wellicht is Prinsjesdag -en de bijbehorende begrotingsbehandelingen- een mooi moment om het boetebeleid in zijn huidige vorm eens goed onder de loep te nemen?

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100