C2000: Op belangrijke plekken geen dekking

C2000: Op belangrijke plekken geen dekking

28 sep 2009, veilig en gezond werken

Op deze zogenaamde DIPP-lijst staan risicovolle gebieden zoals Pernis met de petrochemische industrie, Borssele, waar een kerncentrale staat en Vught, met de zwaarst bewaakte gevangenis. Dit meldde het documentaireprogramma Zembla gisteren in hun uitzending ?De ramp C2000?.

Ook in landelijk gebied, stukken rond de rivieren en aan de kust, is vaak geen C2000-dekking, valt te lezen. En dat geldt tevens voor hele binnensteden van Groningen, Gouda, Vlissingen, Middelburg en Tilburg. Maar deze officiële lijst is niet volledig. Gevraagd naar het functioneren van C2000 op specifieke plaatsen in hun regio, antwoordden de 25 Nederlandse veiligheidsregio?s dat op veel meer plaatsen het C2000- systeem geen dekking heeft.

Ministerie wist van slecht bereik in Hoek Van Holland

Zo blijkt op het strand in Hoek van Holland, waar een dansfeest volledig uit de hand liep, het bereik met C2000 slecht te zijn. En het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken) was hier al sinds 2006 van op de hoogte. De voorzitter van de ondernemingsraad van de politie Rotterdam Rijnmond zegt dat hij drie jaar geleden in een brief aan Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat er onvoldoende dekking is in de regio Rotterdam Rijnmond waar Hoek van Holland onder valt. In 2007 geeft Minister Ter Horst toe dat C2000 inderdaad niet optimaal functioneert in dat gebied. Dit zou verbeterd kunnen worden met een extra mast bij Hoek van Holland, maar door beperkte financiële middelen kon zij niet beloven dat die er komt. Directeur-generaal Dick Schoof van het ministerie van BZK reageert verbaasd. Hij zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de dekkingsproblemen bij Hoek van Holland.

Geen dekking tunnels, ziekenhuizen, winkelcentra en stadions

Bij de introductie van het C2000-systeem is alleen gekozen voor buitenhuisdekking, maar vanwege het belang voor hulpverleners heeft BZK al in 2004 een lijst met locaties opgesteld, waarvan het ministerie eist dat er wél binnenhuisdekking komt. Dit zijn de zogeheten Special Coverage Locations. Uit onderzoek blijkt dat er momenteel onvoldoende C2000-dekking is in talloze winkelcentra, stadions, ziekenhuizen en tunnels, waar wel bereik zou moeten zijn. Vijf jaar na de eis van het ministerie blijkt er op veel plaatsen niets geregeld en weten lokale bestuurders ook niet dat zij dat moeten doen. Als voorbeeld is het Thialf stadion in Heerenveen te zien, waar behalve schaatswedstrijden ook evenementen met 15.000 mensen worden gehouden. De beheerder heeft nog nooit van C2000 gehoord, de burgemeester weet niet dat hij ervoor verantwoordelijk is en de hoofdcommissaris constateert dat er nog veel met elkaar te bespreken valt. Directeur-generaal Schoof geeft toe dat er met de Special Coverage Locations een probleem is: ?Voor zover gemeenten het niet hebben geregeld zullen zij verantwoording moeten afleggen als er iets ernstig fout gaat?.

Geen C2000 bij overstromingen

Reddingsbrigade Nederland heeft ook grote problemen met het uitoefenen van haar taak in geval van een overstroming. De C2000 masten zullen dan binnen drie uur definitief uitvallen en het herstel zal mogelijk maanden kosten, staat te lezen in een onderzoek dat gisterenavond getoond werd. De masten zijn niet waterdicht gebouwd, wat sinds 2004 bekend is bij BZK.

Politie voelt zich onveilig

De ACP hield een landelijk onderzoek onder haar leden. Het blijkt dat 53 procent van de politiemensen zich tijdens het werk onveilig voelt bij het C2000 systeem. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: ?De grens is bereikt. Politiemensen vertrouwen het gewoon niet. Het is wat ons betreft  tijd voor een parlementair onderzoek zodat de onderste steen boven komt.?
In Goedemorgen Nederland herhaalde de ACP voorman vanochtend dat er nu drie stappen genomen moeten worden:

  1. Er moeten op voorhand voldoende mobiele masten worden ingezet daar waar vergunningen verstrekt worden voor grootschalige evenementen;
  2. Politiemensen moeten zich via de OR op de hoogte stellen of er voldoende dekking is op de plaatsen waar zij aan het werk moeten;
  3. Er moet op korte termijn geld beschikbaar komen om het aantal benodigde masten op orde te brengen zodat overal in ons land fatsoenlijk bereik is voor C2000.

Op de vraag of daar wel geld voor is, zegt Gerrit van de Kamp: ?Als het om mensenlevens gaat, kan er geen sprake van zijn dat er geen geld is. De politiek is nu aan zet en de ogen van alle hulpverleners van Nederland zullen daarop gericht zijn.?

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100