ACP | Politievakbond ACP

CAO-mandaat ACP: het kabinet is aan zet *Update*

De ACP heeft van haar leden mandaat gekregen om op basis van de handreikingen uit de verkenning van Hans Borstlap het CAO-overleg te hervatten. Dat is de uitkomst van de achterbanraadpleging. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat minister Van der Steur mandaat krijgt van het kabinet. Meer concreet, dat er extra geld op tafel komt om een fatsoenlijke CAO Politie te kunnen afsluiten. De politiebonden hebben een uitnodiging van de minister ontvangen voor een gesprek begin volgende week.

De afgelopen twee weken heeft de ACP haar leden geïnformeerd en twee vragen aan hen voorgelegd:

  1. Hoe staan jullie tegenover de zes handreikingen zoals gedaan door de verkenner?
  2. Kan de ACP het CAO-overleg hervatten op basis van de handreikingen uit de verkenning?

Een overgrote meerderheid vindt dat de uitkomsten van verkenner Hans Borstlap ruimte bieden om opnieuw te gaan onderhandelen. Zij zien daarin voldoende terug van de hoofdpunten uit de inzet van de bonden zoals die ook tijdens de massale CAO-manifestatie in Den Haag op 8 april in de vorm van een grote gele kaart is overhandigd aan de minister.

Mandaat versus wantrouwen

Hoewel de ACP van haar leden groen licht krijgt voor hervatting van de onderhandelingen, moet wel worden gezegd dat het wantrouwen onder collega’s groot is. Dit diepgeworteld gevoel is veroorzaakt doordat afspraken in het verleden niet zijn nagekomen door de werkgever en de lange weg naar een nieuwe CAO.

Maar ook de ervaren nijpende problemen binnen de politieorganisatie – voortgekomen uit de gekozen inrichting van de Nationale Politie en werkwijze – spelen een grote rol bij het gevoel van wantrouwen en onvrede onder veel politiecollega’s. Dat kwam bij vrijwel elke CAO-bijeenkomst van de ACP de afgelopen twee weken nadrukkelijk naar voren. Collega’s vinden het hoog tijd worden dat de rust in de organisatie terugkeert. Een nieuwe CAO kan daaraan bijdragen. Daarnaast hebben collega’s aangegeven dat zij verwachten dat de ACP en de andere politiebonden krachtdadig optreden als het gaat om de voortgang van de personele reorganisatie die alles behalve vlekkeloos lijkt te verlopen.

‘Met het mes op tafel’

Het wachten is nu op de minister. Heeft hij mandaat van het kabinet om op basis van de aanbevelingen van de verkenner te onderhandelen met de politiebonden? Dat moet blijken uit een gesprek tussen de bonden en de minister. Waarschijnlijk zal de minister de bonden volgende week voor een dergelijk gesprek uitnodigen. Komt het tot onderhandelingen, dan worden de CAO-acties opgeschort. Het landelijk actiecentrum en de regionale actiecentra blijven daarentegen in staat van paraatheid. De boodschap van collega’s aan de onderhandelaar van de ACP is bovendien om ‘met het mes op tafel te onderhandelen’.

*UPDATE* 28 oktober 2015

De politiebonden hebben een uitnodiging van minister Van der Steur ontvangen voor een gesprek begin volgende week. Dan zal duidelijk moeten worden of de minister mandaat krijgt van het kabinet om op basis van de aanbevelingen van verkenner Hans Borstlap de CAO-onderhandelingen te hervatten. Voor de bonden een cruciale voorwaarde om weer aan tafel te gaan. De bonden zullen hun leden uiteraard informeren over de uitkomst van het gesprek.

Handreikingen verkenner

Voor wie geen bijeenkomst kon bijwonen, vind je hieronder de gehele PowerPoint-presentatie die is gebruikt bij de achterbanraadpleging van de politiebonden. Daarin staan ook de aanbevelingen van de verkenner. Zie ook de korte film hieronder, waarin ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp vertelt over het CAO-traject.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze content te bekijken.

Deze content is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze content te bekijken.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.