*UPDATE 9/3/2020* Centrale Raad oordeelt: afstaan DNA in strijd met grondrecht

*UPDATE 9/3/2020* Centrale Raad oordeelt: afstaan DNA in strijd met grondrecht

4 feb 2020, Juridisch

Op 30 januari heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) twee medewerkers van Forensische Opsporing (FO) in het gelijk gesteld. Zij hadden geweigerd om hun DNA af te staan voor de interne DNA eliminatiedatabank en mochten als gevolg daarvan hun werk niet meer doen. De twee collega’s werden bijgestaan door juristen van de ACP.

De werkgever stelde dat het afstaan van DNA op basis van vrijwilligheid gebeurt. Maar de Raad vindt dat er geen sprake is van echte vrijwilligheid, omdat als gevolg van hun keuze de twee collega's het werk werd ontzegd. Het oordeel van de Raad is dan ook dat ongeoorloofd inbreuk is gemaakt op het grondrecht ‘onaantastbaarheid van het lichaam (artikel 11 Grondwet)’. Inbreuk op dat grondrecht kan alleen op een wettelijke basis. Die ontbreekt, want de werkgever heeft de DNA eliminatiedatabank via een reglement in het leven geroepen.

Na twee jaar is er eindelijk duidelijkheid voor de twee FO medewerkers. De ACP is blij dat de Raad hun standpunt over grondrechtenschending heeft bevestigd en dat het werk hen niet meer kan worden geweigerd.

Met deze uitspraak is duidelijk geworden dat deelname aan de DNA eliminatiedatabank alleen op basis van daadwerkelijke vrijwilligheid mag. Dit geldt voor huidige FO medewerkers maar ook voor sollicitanten die verzocht worden deel te nemen aan de DNA eliminatiedatabank.

De ACP heeft van meet af aan gewezen op de noodzaak van een wettelijke basis voor de DNA eliminatiedatabank en is hier in bevestigd door de hoogste ambtenarenrechter. De werkgever is nu aan zet en de vraag is wat er moet gebeuren met FO medewerkers die al in de DNA eliminatiedatabank zijn opgenomen.

*UPDATE 20/2/2020*

De ACP heeft geïnformeerd bij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid welke stappen hij gaat zetten naar aanleiding van deze uitspraak. We zijn niet principieel tegen een DNA-eliminatiebank, zolang die zorgvuldig handelt en een wettelijke grondslag heeft. De vraag blijft wel wat het nut is van het opslaan van DNA van FO medewerkers. Zij lopen immers niet als enige rond op een plaats delict en dragen juist met het oog op het tegengaan van vervuiling beschermende kleding. Daarnaast heeft de ACP de minister gevraagd om een onafhankelijke ethische adviescommissie voor politie- en arbeidsrechtelijke zaken die kunnen raken aan de grondrechten van collega's en burgers.

*Update 9/3/2020*

Het wordt medewerkers van de forensische opsporing - die weigerden hun DNA af te staan voor de DNA-eliminatiebank en daardoor niet op een plaats delict mochten werken - weer toegestaan om alle werkzaamheden uit te voeren waartoe zij zijn opgeleid. Dat heeft de werkgever laten weten na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 30 januari en gesprekken met de ACP hierover. Daarnaast zal de werkgever alle medewerkers die DNA hebben afgestaan erover informeren dat zij zonder consequenties hun DNA uit de DNA-eliminatiebank kunnen laten halen. Als blijkt dat een spoor tijdens een onderzoek een onbekend profiel oplevert, dan wordt de betrokken FO-medewerker van wie het DNA niet is opgenomen in de eliminatiebank gevraagd zogenoemd referentiemateriaal beschikbaar te stellen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN