ACP | Politievakbond ACP

CGOP: WIA-uitkering en overleg uitrusting en kleding

In het landelijk overleg (CGOP) van 30 november hebben bonden en werkgever overeenstemming bereikt over de opbouw van OVW-periodieken bij collega’s met een WIA-uitkering en over de overdracht van de werkgroep BUK van de politiebonden naar de medezeggenschap.

OVW-periodieken bij WIA-uitkering

Collega’s die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en door herplaatsing in een lager gewaardeerde functie minder gaan verdienen, hebben recht op een compensatie van 70% van hun verlies aan inkomsten. Dit is de zogenoemde WIA-compensatie. Als de collega na herplaatsing nog recht heeft op reguliere periodieken, dan worden deze niet verrekend met de compensatie zodat hij of zij nog doorgroeit in salaris. Volgens de werkgever ligt dat echter anders bij OVW-periodieken. Omdat die geen onderdeel zijn van het reguliere salaris maar volgens de werkgever het karakter hebben van een toelage, worden OVW-periodieken wél op de WIA-compensatie in mindering gebracht.

De vakbonden vinden dat bij het berekenen van de WIA-compensatie geen onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen ‘gewone’ en OVW-periodieken. En al helemaal niet als de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een dienstongeval of beroepsziekte. De bonden zijn daarom met werkgever in overleg gegaan om een oplossing te vinden. De werkgever houdt echter vast aan het standpunt dat OVW-periodieken het karakter van een toelage hebben en dus verrekend moeten worden met de WIA-compensatie. Uiteindelijk is – mede naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden Nederland waarin is bepaald dat bij herplaatsing rekening gehouden moet worden met het aantal opgebouwde OVW-periodieken in de oorspronkelijke functie – een compromis bereikt: Zodra de medewerker wordt herplaatst van een functie met 24 of meer OVW-punten naar een lager gewaardeerde functie die ook 24 of meer OVW-punten heeft, wordt de medewerker direct ingeschaald op het bedrag (inclusief OVW-periodieken behorende bij de nieuwe functie en inclusief inkomenscompensatie) dat zo dicht mogelijk ligt bij het oorspronkelijke inkomen. Hoewel de bonden liever helemaal af wilden van het maken van onderscheid tussen ‘gewone’ en OVW-periodieken, bleek dit het hoogst haalbare resultaat. De betrokken medewerkers gaan er hiermee op vooruit vergeleken met de werkwijze tot nu toe waarbij géén rekening werd gehouden met opgebouwde OVW-periodieken.

Overleg uitrusting en kleding naar medezeggenschap

Afgesproken is dat de Centrale Ondernemingsraad (COR) vanaf het tweede kwartaal 2018 overleg met de werkgever gaat voeren over de uitrusting en kleding van politiemedewerkers. Omdat er vóór invoering van de Nationale Politie geen COR was, hebben de politiebonden van oudsher dit overleg gevoerd. Nu die er wel is, is het logisch dat de COR dit gaat overnemen. Het gaat immers over onderwerpen die de bedrijfsvoering raken en dat is een zaak van de medezeggenschap. De COR was overigens in de afgelopen periode al vertegenwoordigd in de BUK-werkgroep (Bewapening, Uitrusting en Kleding) als toehoorder om kennis en expertise op te bouwen. Zodra er wijzigingen nodig zijn in de rechtspositie met betrekking tot bewapening, uitrusting of kleding blijft er altijd overleg met en instemming van de politiebonden nodig.

 

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.