ACP | Politievakbond ACP

Coalitie voor Veiligheid dringt aan op toekomstbestendig veiligheidsbeleid

Visie en samenhang op het gebied van veiligheid. Daaraan ontbreekt het in het nieuwe regeerakkoord. Dat stelt de Coalitie voor Veiligheid, waarin de veiligheidsbonden zich verenigen, in een eerste reactie op het regeerakkoord van Rutte III. Marcel Smit (voorzitter van Justitievakbond Juvox): “Het is tijd dat er voor eens en altijd werk wordt gemaakt van toekomstbestendig veiligheidsbeleid.”

Ruud Vermeulen namens de defensiebonden GOV/MHB en VBM: “Rutte III trekt extra geld uit voor veiligheid. Daarmee kan na jaren van bezuinigingen worden begonnen met het repareren van de sector. Maar helaas ontbreekt het bij dit nieuwe  kabinet op dit terrein volkomen aan richting en samenhang.”

De Coalitie voor Veiligheid wijst erop dat de verschillende veiligheidsdisciplines in belangrijke mate afhankelijk zijn van elkaar. Ze hebben baat bij elkaars kennis, trainingsmogelijkheden en gezamenlijke analyses van veiligheidsproblemen. Het kabinet had een begin kunnen maken met meer centrale sturing. Bovendien is interne- en externe veiligheid diep verweven.

Voor een goed beeld van de veiligheidssector, raadt de Coalitie voor Veiligheid het nieuwe kabinet aan om meer en beter te luisteren naar de behoeften van haar mensen in het veld. Caroline Bonekamp (namens de VMHP): “Militairen, politiemensen, justitiemedewerkers, brandweermensen en boa’s weten waar onze zwaktes liggen en welke risico’s we lopen. Of het nu gaat om nieuwe dreigingen, onderbemensing of tekorten aan materieel: begin het herstel van de veiligheidssector met hun inzichten.”

De Coalitie voor Veiligheid wijst op de verantwoordelijkheid die de regering heeft om te zorgen voor een toekomstbestendig veiligheidsbeleid. Gerrit van de Kamp (politievakbond ACP): “Het belang van veiligheid is nu evident. We hebben te maken met internationale spanningen en criminaliteit die zichzelf steeds vernieuwt. Maar ook wanneer we in rustiger vaarwater komen, is het belangrijk om scherp te blijven. Datgene dat beschermt wat we lief hebben, moeten we ten allertijden overeind houden.”

Van de Kamp geeft aan dat het herstel van de veiligheid niet vanzelf zal gaan: “De sector zal van ver moeten komen om te herstellen wat is afgebroken. Het is belangrijk dat Rutte III zich realiseert dat daar tijd overheen gaat. Met een financiële impuls staat niet alles meteen weer op de rails.“

Veiligheidsvisie

Begin dit jaar stelde de Coalitie voor Veiligheid al een Investeringsagenda Veiligheid. Deze werd, in de aanloop naar de verkiezingen, aangeboden aan de lijsttrekkers van politieke partijen. Hierop volgde een visie op veiligheid. In beide documenten werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak tot samenwerking in de hele veiligheidsketen en de (financiële) investeringen die daarvoor nodig zijn.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

1 reactie op “Coalitie voor Veiligheid dringt aan op toekomstbestendig veiligheidsbeleid”

  1. Beste Bond, mooi dat er uiteindelijk in 2021, 267 miljoen op de politie begroting bijkomt. Maar ik maak me ernstig zorgen om één zinsnede in het geheel en wel de volgende:
    “Uitvoeren van wat wordt genoemd ‘de flexibiliseringsagenda” en het wegnemen van de ‘knellende kaders’ op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden.”
    Ik ben bang dat de nieuwe regering een voorschot neemt op afspraken die in een CAO of tussen bonden en werkgever zouden moeten worden afgesproken. Ik verwacht bijvoorbeeld dat het aantal vrije weekenden weer ter discussie komt. De ATW en de LAR die buitenspel zullen worden gezet. In de zomer meer uren werken (ivm met evenementen) en in de winter minder uren met als gevolg dat het sociale leven van de collega’s volledig naar de knoppen gaat?

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.